Hromadná přihláška Autorizované osobě

Hospodářská komora České republiky

IČ 49279530

ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

(podávaná podle § 17 odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)


A. Vymezení předmětu přihlášky

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), tímto žádám o ověření (zkouškou) dosažení této profesní kvalifikace

Poznámky pro žadatele

Adresa pro doručení:

  • Hospodářská komora ČR,
    Ing. Klára Šimotová,
    Na Florenci 2116/15,
    110 00 Praha 1

nebo elektronicky (naskenovaný dokument s podpisem):

  • simotova@komora.cz,
    předmět e-mailu: Zkouška

Přijetí přihlášky bude potvrzeno a bude zaslána pozvánka na zkoušku.

Informace o schválených standardech a autorizovaných osobách je možno získat na webových stránkách na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/