Fotograf

Kvalifikace

  • Fotolaborant (34-006-H)
  • Fotograf v minilabu (34-007-H)
  • Fotoreportér (34-024-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Komory fotografických živností (https://www.komora.fotografu.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy vedoucí ke zkouškám profesní kvalifikace jsou MŠMT stanoveny v tomto rozsahu:

  • 100 hodin Fotograf v minilabu
  • 150 hodin Fotoreportér
  • 150 hodin Fotolaborant

Kde můžeme zkoušky nabídnout?

  • Praze 9 – Vysočany
  • Praha 3 – Vinohrady
  • Brno
  • Valašské Meziříčí

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
34-024-HFotoreportér3-6 hod5000
34-007-HFotograf v minilabu3-6 hod4000
34-006-HFotolaborant3-6 hod12000

přiložené soubory

Přihláška ke zkoušce

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora