Fitness

Kvalifikace

  • Instruktor/instruktorka aerobiku (74-001-H)
  • Instruktor/instruktorka pilates (74-003-H)
  • Trenér/trenérka sportovního aerobiku (74-030-M)
  • Instruktor/instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními (74-019-N)
  • Instruktor/instruktorka základních pohybových aktivit (74-027-M)
  • Osobní trenér/trenérka ve fitness (74-035-M)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy České komory fitness (https://ceskakomorafitness.cz//). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na https://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině služby provozní a osobní.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině tělesná výchova, tělovýchova a sport.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne

paní Mgr. Jana Havrdová
Česká komora fitness
jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Praha

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
74-001-HInstruktor/instruktorka aerobiku2-2,5 hod3000fitness
74-003-HInstruktor/instruktorka pilates2-2,5 hod3000fitness
74-019-NInstruktor/instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními4-5 hod4500fitness
74-030-MTrenér/trenérka sportovního aerobiku3-5 hod3000fitness
74-027-MInstruktor/instruktorka základních pohybových aktivit4-6 hod3000fitness
74-035-MOsobní trenér/trenérka ve fitness4-4,5 hod4500fitness

Formulář_přihlášky_Instruktor pilates

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/