Fitness

Kvalifikace

  • Instruktor aerobiku (74-001-H)
  • Instruktor bodystylingu (74-002-H)
  • Instruktor pilates (74-003-H)
  • Instruktor powerjógy (74-004-H)
  • Instruktor kondiční chůze (74-014-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy České komory fitness (http://ceskakomorafitness.cz//). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině služby provozní a osobní.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině tělesná výchova, tělovýchova a sport.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne

paní Mgr. Jana Havrdová
Česká komora fitness
jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Brno
  • Praha
  • Příbram
  • Tovačov
  • Žamberk

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
74-001-HInstruktor aerobiku2-2,5 hod2400
74-002-HInstruktor bodystylingu2-2,5 hod2400
74-003-HInstruktor pilates2-2,5 hod2400
74-004-HInstruktor powerjógy2-2,5 hod2400
74-014-HInstruktor kondiční chůze3-5 hod2400

Přihláška ke zkoušce

Přihláška ke zkoušce

Publikace