Přihláška Autorizované osobě

Hospodářská komora České republiky

IČ 49279530

ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

(podávaná podle § 17 odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)


A. Vymezení předmětu přihlášky

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), tímto žádám o ověření (zkouškou) dosažení této profesní kvalifikace

Poznámky pro žadatele

Adresa pro doručení:

  • Hospodářská komora ČR,
    Martina Pavelková
    Na Florenci 2116/15,
    110 00 Praha 1

nebo elektronicky (naskenovaný dokument s podpisem):

  • pavelkova@komora.cz,
  • předmět e-mailu: Zkouška

V případě, že nemůžete připojit podpis v elektronické formě, i přesto přihlášku odešlete. Do uvedeného emailu Vám přijde potvrzení společně se všemi vyplněnými daty. Toto potvrzení / přihlášku vytiskněte, podepište a zašlete oskenované emailem nebo fyzicky poštou na uvedený kontakt.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno a bude zaslána pozvánka na zkoušku.

Informace o schválených standardech a autorizovaných osobách je možno získat na webových stránkách na adrese www.narodnikvalifikace.cz.