Elektromechanik

Kvalifikace

  • Elektromechanik pro TZ 26-004-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Unie výtahového průmyslu (https://uvp-cr.cz/) a Elektrotechnického svazu českého (https://www.elektrosvaz.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Materiály ke zkouškám

Jsou k dispozici na stránkách začleněných společenstev HK ČR, konkrétně

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Pro zkoušku se vyžaduje od klienta základní vzdělání a získání kvalifikace „Montér výtahů“ podle zákona č. 179/2006 Sb., nebo středním vzdělání technického směru s výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Hospodářská komora České republiky umožňuje, aby klient zkoušky „elektro“, který nemá vzdělání technického směru nebo kvalifikaci montér výtahů, vykonal bezprostředně za sebou zkoušku „montér“ a následně „elektro“.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Liberec

  • Střední odborné škola
  • Gymnázium Liberec

Praha 9

  • Střední škola – centrum odborné přípravy technickohospodářské

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
26-004-HElektromechanik pro TZ6-8 hod8000

Přiložené soubory

Přihláška ke zkoušce

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/