Elektromechanik

Kvalifikace

  • Elektromechanik/elektromechanička pro TZ 26-004-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Unie výtahového průmyslu (https://uvp-cr.cz/) a Elektrotechnického svazu českého (https://www.elektrosvaz.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je ukončené střední vzdělání s výučním listem technického směru.

Písemné ověřování kompetencí u vybraných způsobilostí se provádí prostřednictvím testu.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Praha 9

  • Střední škola – centrum odborné přípravy technickohospodářské

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
26-004-HElektromechanik/elektromechanička pro TZ6-8 hod8000elektromechanic
/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/