Ceník doplňkových služeb

Školení Autorizovaných zástupců
- Cena za uchazeče4500
- Cena po slevě pro členské firmy HKČR3000
- Autorizovaní zástupci HKČRzdarma
Oprava osvědčení100
Vystavení duplikátu osvědčení100
Úředně ověřená kopie osvědčení
- ověření provede HK ČR (60 Kč),
- 40 Kč je za vyhledání dokumentu v archivu HK ČR
100
/seznam_kurzu_skoleni_hospodarska_komora/