Tiskař/tiskařka, polygrafie

Kvalifikace

  • Tiskař/tiskařka na ofsetových archových strojích (34-010-H)
  • Tiskař/tiskařka na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích (34-026-H)
  • Samostatný polygrafický technik pracovník/samostatná polygrafická technička pracovnice řízení jakosti (34-044-R)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Svazu polygrafických podnikatelů (https://www.svazpp.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na https://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233, ve skupině služby provozní a osobní.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne 

pan Zdeněk Sobota
Svaz polygrafických podnikatelů
sobota@svazpp.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Praha
  • Plzeň
  • Týnec nad Labem

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
34-010-HTiskař/tiskařka na ofsetových archových strojích5-8 hod12000tisk
34-026-HTiskař/tiskařka na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích5-8 hod24000tisk
34-044-RSamostatný polygrafický technik pracovník/samostatná polygrafická technička pracovnice řízení jakosti5-7 hod10000tisk