Profese a zkoušky

Umělecká řemesla

09.06.2017

Kvalifikace Umělecký štukatér (82-011-H) Umělecký pozlacovač (82-012-H) Ruční krajkářka (82-033-H) Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z[…]

Více

Přihláška Autorizované osobě

05.05.2017

Hospodářská komora České republiky IČ 49279530 ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace (podávaná podle § 17 odst. 3 zákona o[…]

Více

Elektromechanik

10.04.2017

Kvalifikace Elektromechanik pro TZ 26-004-H Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy[…]

Více

Přiložené soubory