Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení

Unie vytváří podmínky ke stabilizaci českého stavebnictví a příznivého podnikatelského prostředí v tomto oboru. Stavebnictví je významným odvětvím, které svým výrazným multiplikačním efektem podstatně ovlivňuje celé národní hospodářství. A neobejde se právě bez kvalitní, kvalifikované řemeslné pracovní síly, jako jsou instalatéři, klempíři, malíři, obkladači, topenáři a další.

Gestor profesní unie: Roman Pommer, viceprezident HK ČR

Začleněná společenstva