Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení

03.04.2017

Unie vytváří podmínky ke stabilizaci českého stavebnictví a příznivého podnikatelského prostředí v tomto oboru. Stavebnictví je významným odvětvím, které svým výrazným multiplikačním efektem podstatně ovlivňuje celé národní hospodářství. A neobejde se právě bez kvalitní, kvalifikované řemeslné pracovní síly, jako jsou instalatéři, klempíři, malíři, obkladači, topenáři a další.

  • gestor profesní unie: Roman Pommer, viceprezident HK ČR
  • tajemník profesní unie: Barbora Svobodová   e-mail: svobodovab@komora.cz

Členové

sdružuje 32 organizací

Než bude pozdě