Profesní unie Průmysl a doprava

03.04.2017

Unie sdružuje asociace a svazy z oblasti automobilového průmyslu, strojírenských technologií, obranného a bezpečnostního průmyslu, dopravy a dalších odvětví a společně usilují o zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a dopravě a zasazují se o zlepšení podnikatelského prostředí.

  • gestor profesní unie: Miroslav Mühlböck, člen DR HK ČR
  • tajemník profesní unie: Barbora Svobodová   e-mail: svobodovab@komora.cz 

Členové

sdružuje 25 organizací

Než bude pozdě