Profesní unie Průmysl a doprava

03.04.2017

Unie sdružuje asociace a svazy z oblasti automobilového průmyslu, strojírenských technologií, obranného a bezpečnostního průmyslu, dopravy a dalších odvětví a společně usilují o zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a dopravě a zasazují se o zlepšení podnikatelského prostředí.

Gestor profesní unie: Stanislav Sedláček, člen představenstva

Tajemník profesní unie: Barbora Svobodová   e-mail: svobodovab@komora.cz 

Začleněná společenstva

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora