Profesní unie Obchod a cestovní ruch

03.04.2017

Unie sdružuje asociace a svazy spojující zaměstnavatele a podnikatele v obchodním sektoru a v cestovním ruchu. Úkolem je chránit je, prosazovat jejich zájmy a podporovat celospolečenské vnímání jejich role pro společnost, hospodářství a zaměstnanost v zemi.

  • gestor profesní unie: Pavel Březina   e-mail: pavel.brezina@coop.cz
  • tajemník profesní unie: Barbora Svobodová   e-mail: svobodovab@komora.cz

Členové

Sdružuje 11 organizací

Než bude pozdě