Zástupci podnikatelů i odborné veřejnosti diskutovali nad problematikou insolvenčních řízení

12.11.2015

Za nejaktuálnější problém právní praxe označil insolvenční řízení i předseda Ústavního soudu Rychetský. Podnikatelé je nazývají černou dírou. Ani stát procesu nevěří. Ve čtvrtek se sešli klíčoví zástupci podnikatelské veřejnosti i odborné skupiny v oblasti insolvenčních řízení na konferenci Hospodářské komory České republiky a InsolCentra, která se konala pod záštitou Ústavně právního výboru v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Jak podnikatelská veřejnost, tak odborné skupiny říkají stop šejdířům. Hospodářská komora ČR se společností InsolCentrum učinily první krok k dialogu jednotlivých skupin. Propojování a konkrétní data jsou pro celou podnikatelskou veřejnost zásadní. Po důkladné analýze volá i Česká bankovní asociace a justice.

Konference s názvem „Insolvence – zmar nebo nová šance?“ se zúčastnili všichni aktéři insolvenčních procesů – představitelé státní správy, justice, správců, věřitelů i zákonodárců. Přítomní se shodli, že insolvenční řízení selhávají ve svém základním principu – spravedlivém uspokojení věřitelů. Insolvenčním procesům pak nevěří ani samotní aktéři – věřitelé včetně státních orgánů. Výsledky těchto řízení signalizují ztrátu důvěry občanů i podnikatelů v právní řád České republiky a negativně narušují stabilitu podnikatelského klimatu.

O změny se pokoušíme dlouhé roky, zatím jsme však nebyli schopni vyhodnotit jejich dopady. Viděli jsme, že proces selhává ve všech částech. Pokud chceme reformovat insolvenční řízení, musíme se zaměřit na celek. Proto jsou zásadní zkušenosti a vhled jednotlivých aktérů řízení,“ shrnuje jednotlivé výstupy Jarmila Veselá z InsolCentra.

Na nedostatky v oblasti insolvenčních řízení upozornil i prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. „Insolvenční řízení jsou komplikovaná, časově a formálně náročná. Dlužníci se do insolvenčních řízení dostávají pozdě, výtěžnost je minimální, uspokojení věřitelů téměř žádné. Naprostá většina insolvencí je řešena konkursem, tedy vede k definitivnímu konci podniku. Insolvenční řízení bývají často zneužívána k různým nekalým (šikanózním) aktivitám,“ uvedl na konferenci prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Podle něho nelze podnikatelskou insolvenci vnímat jako trest za podnikatelský nezdar. „Naopak, vypořádání insolvence by mělo představovat rychlou, transparentní a spravedlivou proceduru. Naše dnešní setkání zahajuje dialog mezi justicí, státními orgány i soukromou sférou. Doufám, že navazující kroky povedou ke zlepšení a kultivaci podnikatelského prostředí v oblasti insolvencí,“ dodal Dlouhý.

Získání aktuálních a reálných dat o průběhu insolvenčních řízeních a zejména jejich porovnatelnost mezi jednotlivými členskými státy EU je výzvou samo o sobě, kterou se Evropská komise aktivně zabývá. Aktuální a reálná data jsou rovněž důležitým stavebním kamenem v počínajícím procesu hodnocení potřebnosti a dopadů probíhajícím v rámci iniciativy Evropské komise v oblasti insolvenčních řízení,“ doplňuje Ondřej Vondráček z Evropské komise.

Účastníci dnešní konference se shodli na nutnosti analýzy vnitřního chodu insolvenčních řízení. Konferenci tak může být považována za odstartování dialogu a první krok v započetí spolupráce všech zúčastněných stran, který by měl pokračovat podrobným hodnocením výsledků proběhlých insolvenčních řízení a jejich implementací do budoucích opatření.

Kontakt:
Tereza Kněžourková (InsolCentrum) – 608 101 802, knezourkova@insolcentrum.cz
Karolína Kyselová (HK ČR) – 725211811, kyselova@komora.cz

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/