Zástupci HK ČR jednali s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

26.06.2013

Hospodářská komora České republiky se dnes 26. června 2013 setkala ve svém sídle se zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jednání zástupců obou zúčastněných stran je součástí pravidelné mise Organizace v ČR, jejímž cílem je diskutovat aktuálním ekonomické témata se zástupci podnikatelů, státní správy a dalších.

V průběhu jednání s HK ČR se zástupci OECD zajímali o aktuální témata a iniciativy, kterými se HK ČR zabývá, a to zejména v oblasti aktuálního ekonomického vývoje, konkurenceschopnosti českých podnikatelů, legislativního prostředí, hospodářské soutěže, veřejných zakázek, požadavků trhů práce či odborného vzdělávání.

Zástupci HK ČR přiblížili požadavky a podněty HK ČR k těmto oblastem a také konkrétní problémy a požadavky podnikatelů, se kterými se členské firmy na HK ČR obrací. HK ČR rovněž zodpověděla konkrétní dotazy představitelů OECD k jednotlivým problematikám, o které se zajímali. Zástupci delegace Organizace závěrem setkání ocenili získané podněty a požadavky podnikatelského sektoru, které využijí při své další práci.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezinárodní vládní organizací se sídlem v Paříži. Jejími hlavními cíly je koordinace politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí. OECD sdružuje ekonomicky nejvýznamnější země světa (produkují více než dvě třetiny zboží a služeb světa) a hraje tak výraznou úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu.

  

 

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/