Zástupci českého byznysu jednali s makedonským ministrem

27.02.2014

Zástupci byznysu České republiky v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petrem Kuželem dnes 27. února 2013 jednali s ministrem pro zahraniční investice Makedonie Billem Pavleskim a velvyslancem Makedonie v České republice Paskalem Stojcheskim. Stalo se tak při příležitosti oficiální návštěvy makedonského prezidenta Ďorďeho Ivanova v ČR.

„Česko-makedonské vztahy jsou v rámci hospodářských komor na velmi dobré úrovni. S Hospodářskou komorou Makedonie máme podepsáno Memorandum o spolupráci z roku 1997 a v roce 2010 byla podepsána Dohoda o založení smíšeného ekonomického výboru. V praxi tak dlouhodobě a aktivně spolupracujeme na doprovodných podnikatelských misích nebo při organizaci podnikatelských fór,“ řekl úvodem prezident Kužel. „Spolupráce zahraničních hospodářských komor je z našeho úhlu pohledu stěžejní pro prohloubení naší vzájemné obchodní spolupráce,“ potvrdil ministr Pavleski a upozornil na velmi dobré podmínky pro podnikání, které se především odvíjí od výše daně dosahující 10 %. Makedonie zahraničním investorům rovněž nabízí nejrůznější daňové úlevy. Například jakákoliv firma vykazující profit, který nebude rozdělovat jako dividenda, neplatí daň. Makedonie má velmi dobré geografické rozpoložení a je spojnicí mezi východem a západem. Momentálně se nachází ve fázi přístupových hovorů o vstupu do EU. „Navíc disponujeme dostupnou pracovní silou, technologiemi na světové úrovni a věnujeme nemalou pozornost vzdělání společně s modernizací univerzit,“ pokračoval Pavleski. „Podmínky, které Makedonie nabízí, jsou opravdu velmi unikátní,“ reagoval prezident Kužel a dodal: „To, že Makedonie dává 6 % HDP zpět do vzdělávání je opravdu dobrý počin a hlavně se jedná o důležitou zprávu pro všechny zahraniční investory uvažující o vstupu na tento trh.“

Při příležitosti jednání byly definovány obory pro vzájemnou spolupráci, kterými jsou automobilový průmysl, stavebnictví včetně dopravní infrastruktury, zemědělství a potravinářský průmysl.

Přítomni jednání prezidenta HK ČR Kužela s makedonským ministrem Pavleskim byli i zástupci českých firem, které mají v Makedonii již své zkušenosti. „Momentálně se jako dodavatel stavební části účastníme tendru na výstavbu tramvajové tratě v hlavním městě Skopje. Jednáme s možnými investory a koncesionáři, pro které bychom stavbu realizovali,“ zmínil Jan Ledabyl, vedoucí marketingu a obchodu OH LŽS, a.s. „Jsme schopni dát v ČR dohromady konsorcium firem, které by celý projekt kompletovaly, a to včetně dodávky tramvají. Jedná se o tendr ve výši 243 mil. EUR,“ doplnil Ledabyl z OHL ŽS a informoval dále o zájmu společnosti o projekt výstavby spalovny komunálního odpadu v oblasti Kumanovo.

Jednání s ministrem se účastnili i zástupci firmy LOKO TRANS, s.r.o., která projevila zájem o zajišťování nákladní železniční přepravy a vybudování dopravně-obchodního střediska. „V Makedonii hodláme během 4 let investovat 20 mil. EUR, zaměstnat cca 150 osob a přitom nevyužít žádných makedonských investičních pobídek,“ uvedl Vít Ryšavý, obchodní manažer LOKO TRANS. Zástupci firmy však před makedonským ministrem rovněž zmínili časovou prodlevu týkající se vydání Bezpečnostního osvědčení, na základě které stále není možné zahájit přepravu nákladního zboží na území Makedonie.

Ministr Pavleski informoval české firmy o plánovaném projektu plynofikace, tedy systému plynové sítě v každém městě nebo o uskutečněných jednáních v ČR týkajících se energetických projektů, např. výstavby hydrocentrály. „I v těchto projektech vidím možnosti vstupu českých firem,“ sdělil Pavleski.

Obě zúčastněné strany se závěrem setkání dohodly na brzké organizaci podnikatelského fóra s účastí makedonských a českých firem.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/