Zástupci českého byznysu doprovází prezidenta ČR na státní návštěvě Polska

23.05.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky organizuje ve dnech 23.-24. května 2013 další doprovodnou podnikatelskou misi, a to při příležitosti státní návštěvy prezidenta ČR pana Miloše Zemana Polské republiky. Podnikatelské mise se účastní celkem 15 zástupců českých firem. Ve Varšavě dnes jednají o případné spolupráci s více jak dvojnásobkem svých polských protějšků.

„Obchodní styky mezi Českou republikou a Polskem jsou založeny především na tradici. S ohledem na tuto skutečnost v současnosti neexistuje prakticky žádné odvětví, které by nemělo navázané obchodní kontakty s Polskem. Součástí naší podnikatelské delegace jsou proto firmy, které jsou průřezem českého průmyslu a hospodářství. Je zde zastoupeno stavebnictví, energetika, doprava, vodní hospodářství, či strojírenství,“ řekl prezident HK ČR Petr Kužel, který misi vede a dodal: „Hospodářství Polska je ve výborné kondici, ani po krizi neklesá, naopak, a proto je Polská republika naším velmi cenným obchodním partnerem.“

Zástupci firem byli v rámci dnešního programu přijati prezidentem Burzy cenných papírů ve Varšavě Adamem Maciejewskim. Další přijetí doprovodné podnikatelské mise se poté uskutečnilo na půdě Polské hospodářské komory, s kterou HK ČR dlouhodobě spolupracuje při prosazování obchodních zájmů českých firem v Polsku. Mezi prezidentem HK ČR Petrem Kuželem a prezidentem polské komory Andrzejem Arendarskim dochází k pravidelným setkáním, a to v rámci Visegrádské čtyřky. „S panem prezidentem Arendarskim jsme se dnes opětovně a jednoznačně shodli na vzájemném cílu obou komor, kterým je ulehčení vstupu byznysu, peněz a zaměstnanců na polský i český trh. Dále jsme jednali o budoucí vizi Eurochambres a vzájemných hospodářských vztazích,“ zmínil prezident Kužel.

Při příležitosti dalšího přijetí na Polské hospodářské komoře se pak zástupci firem zúčastnili Polsko-českého podnikatelského fóra, v rámci kterého měli možnost díky naplánovaným bilaterálním jednáním navázat kontakty s více jak 30 polskými podniky.

Součástí podnikatelské mise je například firma Czechoslovak Ocean Shipping Group, která navazuje na tradice Česko-slovenské námořní plavby. „Zajišťujeme přepravu po celém světě, k čemuž mimo jiné využíváme i polské přístavy. Naše dceřiná firma C.O.S. Crew management s.r.o. navazuje na tradici vychovávání námořních důstojníků palubních i strojních, a je zástupcem polských vysokých námořních škol na území České a Slovenské republiky. V současné době přes CCM studuje zcela zdarma v Polsku 26 námořních kadetů. Tím, že je Polsko tranzitní zemí a bránou do světa pro české zboží, a tím i českou spedici, vedli jsme dnes ve Varšavě rozhovory na témata týkající se zintenzivnění spolupráce s polskou stranou a zintenzivnění využívání „polské cesty“ pro český export a import,“ sdělil Dušan Jamný, člen výboru Czechoslovak Ocean Shipping Group.

Dalšími účastníky mise jsou mj. i zástupci státu, tedy Ředitelství vodních cest ČR. „S polskou stranou jsme dnes diskutovali o potřebě výrazně zefektivnit vzájemnou spolupráci při přípravě Oderské vodní cesty (Sczeczin/Svijnoujscie) a vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL), které jsou vysoce důležité pro regiony Polské a České republiky,“ zmínil Jan Skalický, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, Asociace Dunaj-Odra-Labe a Petr Forman, místopředseda představenstva společnosti Plavba a vodní cesty o.p.s. k tomuto dodal: „Na zmíněné téma jsme jednali se zástupci Sejmu a Ministerstva dopravy Polské republiky. Shodli jsme se na nutnosti hlubší koordinace našeho úsilí v Evropské komisi při prosazování všech projektů, zejména začlenění do Oderské vodní cesty a DOL do Transevropské dopravní sítě TEN-T.“

Doprovodné podnikatelské mise do Polska se účastní i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda Česko-polské obchodní komory Jiří Ciencala, který rovněž považuje vzájemnou obchodní spolupráci mezi Českem a Polskem za zásadní. „Důkazem fungující bilaterální spolupráce je jeden ze zakladatelů naší obchodní komory, kterým jsou Třinecké železárny. Právě ty například v minulém roce vyvezly do Polska 185 tisíc kilotun oceli, zejména kolejnic a jakostního drátu, za 3 a půl miliardy korun a úspěšně rozjeli svoji akvizici Tažírny v Radomsku,“ řekl.

Na dnešní podnikatelské fórum zítra navazuje konference zaměřená na stav a perspektivy rozvoje vzájemných hospodářských vztahů, která se uskuteční na půdě Ministerstva polského hospodářství. Na konferenci za účasti českých zástupců byznysu vystoupí mimo jiné prezident ČR pan Miloš Zeman a prezident PR pan Bronislav Komorovski.


  


/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/