XVIII. sněm HK ČR v Pardubicích

15.05.2007

„2164 ohlašovacích povinností v národní legislativě znamená ročně 86 miliard výdajů na straně podnikatelské sféry,“ řekl v úvodní řeči na XVIII. sněmu HK ČR Jaromír Drábek.

„2164 ohlašovacích povinností v národní legislativě znamená ročně 86 miliard výdajů na straně podnikatelské sféry,“ řekl v úvodní řeči na XVIII. sněmu HK ČR Jaromír Drábek.

 

V Pardubicích dnes probíhá XVIII. sněm Hospodářské komory ČR, nejvyššího orgánu HK ČR, kterého se účastní dvě stovky delegátů z regionální a oborové sítě Hospodářské komory ČR.

Ve své úvodní řeči Jaromír Drábek, prezident HK ČR, hodnotil nejen uplynulých dvanáct měsíců činnosti HK ČR, ale také vývoj podnikatelského prostředí na pozadí přijatých změn politickou reprezentací.

Za nejproblematičtější označil návrh Zákoníku práce, kde znovu potvrdil, že HK ČR je připravena podat návrh Ústavnímu soudu na přešetření pasáží, které i Legislativní rada vlády označila za protiústavní. „Ačkoli jsme v návrhu dosáhli některých dílčích změn jako například zachování rozsahu přesčasových hodin či zavedení kont pracovní doby, musím trvat na tom, že přijatý zákoník práce je špatný a díky některým ustanovením také protiústavní,“ řekl Drábek. Za nepřijatelnou označil také povinnost zaměstnavatelů platit první dva týdny pracovní neschopnosti nemocenskou svým zaměstnancům. „Stát nedokáže zajistit kontrolu pobírání nemocenské, proto tuto povinnost přenáší na podnikatele. Ani jim ale nedává nástroje, jak by měli kontrolu provést, dokonce ani porušení domácího léčení nemůže být důvodem pro rozvázání pracovního poměru,“ řekl Drábek a dodal: “Věřím, že právě zákoník práce a nemocenská budou body, jimiž se nově vzniklá politická reprezentace bude ještě zabývat. Doufám, že se k těmto bodům nová poslanecká sněmovna ještě vrátí a znovu je posoudí.“

Za velmi podstatné označil řešení důchodové reformy, které je podle něho jediným možný způsobem, jak snížit vedlejší náklady na práci, které jsou v České republice neúměrně vysoké a jsou jedním z významných faktorů brzdících rozvoj podnikání.

Trvalým problémem podnikatelského prostředí je podle Drábka nadměrná administrativní zátěž firem a živnostníků. „Některá opatření se nám již podařilo prosadit, zrychlila se práce obchodních rejstříků, byla přijata novela živnostenského zákona, která zavádí centrální registrační místa, přijata byla novela zákona o informačních systémech veřejné správy. Podle analýzy úřadu vlády, na níž se podílela také Hospodářská komora, v naší legislativě ale stále existuje 2164 položek, kde má podnikatel ohlašovací povinnost, což podle našich odhadů činí 86 miliard výdajů na straně podnikatelské sféry ročně. Je tedy nutné trvale vyvíjet nátlak na politickou reprezentaci, aby se tento stav změnil.“

Z vnitřních záležitostí organizace HK ČR se jednalo především o budoucnosti projektu Informační místa pro podnikatele, který funguje již tři roky a měl by nadále pokračovat formou evropského projektu, který bude dále rozšiřovat portfólio služeb poskytovaných podnikatelům. S ministerstvem průmyslu a obchodu, Českým normalizačním institutem a dalšími  se nyní například jedná o zpřístupnění technických norem v rámci projektu, které by se tak staly jednak dostupnější, jednak by byly poskytovány pouze za režijní náklady distribuce, čímž by se jejich cena výrazně snížila.

Na závěr svého projevu přirovnal Jaromír Drábek stát k firmě a programové prohlášení vlády, která vzejde z nadcházejících voleb k obchodní smlouvě mezi státem a občany. „Jako hlavní přispěvatelé do zdrojové položky státního rozpočtu bychom měli být respektováni jako ti, kteří říkají, co by mělo být za jejich peníze poskytováno,“ uzavřel Drábek.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora