Vysokorychlostní tratě jsou pro budoucnost Česka nezbytné. Bez zákona o liniových stavbách se nehneme z místa

23.05.2017 Miroslav Beneš

Bez napojení na evropskou síť vysokorychlostních železnic ztratí Česká republika konkurenceschopnost. Shodli se na tom odborníci i politici v rámci páté předvolební debaty politiků s podnikateli pořádané Hospodářskou komorou ČR. Tentokrát na téma budoucnosti dopravy v České republice. Účastníci diskuze vyzdvihli nutnost zákona o liniových stavbách. Bez něho se v oblasti vysokorychlostních tratí ani při výstavbě další strategické infrastruktury naše země neobejde. Zákon přitom současná vláda s největší pravděpodobností projednat nestihne.

V pondělí kabinet schválil plán na výstavbu vysokorychlostní železnice. Ta by měla v budoucnu Českou republiku propojit s okolními státy a vytvořit nové dopravní příležitosti pro regiony. Podle odhadů by měly tratě stát 650 miliard korun. „Můžeme se nyní těšit naději, že jsme se pohnuli z místa. Rozhodující je trvající politický konsenzus v této záležitosti. Proto doufáme, že vysokorychlostní železnice budou klíčovým tématem i pro příští vládu,“ dodal k tématu předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuel Šíp.

„Musíme se dívat k našim sousedům a učit se. Nicméně už jen myšlenku propojit Českou republiku s Německem považuji za velice přínosnou. Je velmi dobře, že je to téma otevřené,“ řekl k tématu dopravní expert z ČVUT Petr Moos. I politici se následně shodli, že je nezbytné v co nejbližší době schválit zákon o liniových stavbách. Jinak z evropské hry vypadneme. To by výrazně ohrozilo konkurenceschopnost nejen v oblasti cestovního ruchu nebo průmyslu. Byla by to brzda pro celou českou ekonomiku.

Potřebu výstavby rychlých železnic podporuje podle čerstvého průzkumu Hospodářské komory ČR i 73 procent podnikatelů, kteří jejich přípravu a realizaci v dohledném horizontu považují za klíčovou. Podobně jednoznačná byla i odpověď respondentů na přínos napojení vysokorychlostních železničních tratí na pražské mezinárodní letiště Václava Havla. Celkem 81 procent firem se vyjádřilo, že toto napojení je potřebné a přínosné.

Dalšími probíranými tématy byly mýtný systém, problémy výstavby české dálniční a silniční sítě, plánované zavedení plošné minimální mzdy v evropských zemích (MiLoG) nebo konkurence na tuzemském železničním trhu.

Páté předvolební diskuze se kromě zástupců Hospodářské komory ČR, dopravních expertů a firem zúčastnili i zástupci politických stran. Pozvání přijali poslanci Petr Bendl (ODS), Jan Birke (ČSSD) a Karel Šidlo z KSČM.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/