Vyjádření HK ČR k zvýšení hranice čerpání dotací pro velké firmy z OP PIK

06.01.2016

V tisku se objevily informace o údajném zvýšení hranice čerpání dotací z OP PIK pro velké firmy na čtyřicet procent alokace v první výzvě místo Bruselem požadovaných dvaceti procent. Hospodářská komora ČR jako nejvýznamnější reprezentant širokého spektra podnikatelů se cítí povolána k této věci alespoň rámcově vyjádřit:

V první řadě je nutné uvést na pravou míru, že zvýšení celkové hranice čerpání dotací pro velké firmy z OPPIK zůstává nezměněno – tedy 20 % alokace, nikoli 40 % jak se objevilo v médiích. OP PIK je a bude i nadále zaměřen především na podporu malých a středních podnikatelů.

Na jednání monitorovacího výboru OPPIK v listopadu 2015, kde byla HK ČR přítomna, byla zahájena diskuze k možnosti zvýšení dílčí alokace pro velké podniky ve vybraných prioritních osách – např. výzkum a vývoj či energetika a to v oblasti realizace velkých infrastrukturálních projektů. Tato diskuze za účasti zástupkyně Evropské komise byla podpořena řadou argumentů a je na řídícím orgánu OP PIK, zda takové opatření bude s Evropskou komisí projednávat, a iniciovat tak změnu v operačním programu.

Obecně platí, že ekonomika potřebuje jak malé a střední podniky, tak podniky velké. Existuje přirozená rozmanitost trhu – některých úkolů se lépe zhostí menší firmy, zejména díky své flexibilitě, ale existují i výzvy, kterým mohou čelit jen firmy s velkým zázemím, navíc na řešení takových výzev se zpravidla jako subdodavatelé stejně podílejí i malé a střední firmy. Podporu malého a středního podnikání nelze vnímat jako mediální válku vyhlášenou velkým firmám. Tak jako nelze zpochybňovat legitimitu lobbingu ve prospěch malých a středních firem, nelze ani odmítat právo velkých firem na transparentní hájení svých přirozených zájmů. Jen tak může být udržována křehká rovnováha ekonomiky jako celku.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/