Vladimír Dlouhý: Podpora obnovitelných zdrojů není černobílý problém

12.09.2016

Hospodářská komora ČR zastává názor, že zastavení podpory obnovitelným zdrojům energie pro příští rok může ohrozit plnění evropských závazků, přinést hospodářské škody včetně ohrožení řady pracovních míst a zvýšit ceny pro spotřebitele tepla.

„Na jedné straně je pravda, že peníze by se měly vyplácet tehdy, jsou-li respektována pravidla pro jejich uvolňování. Na druhé straně se i v minulosti často postupovalo pragmaticky a řadu transferů by bylo možné z hlediska právního purismu napadnout. Je nutné ovšem vzít v potaz, že jakékoliv narušení současných očekávání investorů často dlouhodobě negativně ovlivňuje ochotu soukromého sektoru financovat investice v energetice. To může ve finále poškodit pověst České republiky jako stabilní země s předvídatelným podnikatelským prostředím i při vědomí, že použitá procedura nebyla perfektní,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý v souvislosti s dnešní Plenární schůzí Rady hospodářské a sociální dohody ČR za účasti prezidenta ČR Miloše Zemana, který kritizoval právě prostředky poskytované na OZE.

/jak-na-