Viceprezidentka Marta Nováková opouští svoji funkci v Hospodářské komoře. Její působení na MPO je přesto pro Komoru velmi dobrým signálem

29/06/2018 Miroslav Beneš

Viceprezidentce Hospodářské komory ČR Martě Novákové v důsledku jejího jmenování ministryní průmyslu a obchodu zanikají její funkce v komorovém prezidiu i představenstvu. Je to dáno zákonem o střetu zájmů, zákonem o Hospodářské komoře a interními předpisy HK ČR. Pro Hospodářskou komoru nicméně odchod Marty Novákové zároveň znamená velmi pozitivní signál pro širokou podnikatelskou obec vzhledem k její nové ministerské funkci.

Dosavadní působení Marty Novákové, která byla viceprezidentkou zvolena na loňském sněmu HK ČR, zanechalo v Komoře podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého zřetelnou pozitivní stopu, zejména s ohledem na její významné aktivity při prosazování podnikatelských zájmů a při budování mediálního obrazu Hospodářské komory.

„Odchodem Marty Novákové přicházíme o bojovnici za práva podnikatelů. Nicméně pevně doufám, že naše vzájemná spolupráce nekončí. Věřím, že nastávající období bude patřit k těm nejkonstruktivnějším z pohledu komunikace a součinnosti Hospodářské komory s MPO,“ dodává Dlouhý.

Hospodářská komora ČR vítá, že do čela ministerstva průmyslu a obchodu míří právě Marta Nováková a věří, že do resortu průmyslu přinese výrazný propodnikatelský pohled.

/jak-na-