Veřejnost vyřazena z diskuse o rozšíření rozsahu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací

09.01.2017

Dnes projednává vláda ČR materiál Ministerstva dopravy pod názvem Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019. V něm se předpokládá rozšíření mýta o cca 900 km s navrhovanou účinností od 1. ledna 2020. Zmíněný návrh byl ministerstvem několikrát měněn, přičemž veřejnost byla z diskuse o tomto rozšíření zcela vyřazena, což je tíživé zejména pro podnikatele v silniční dopravě.

 Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý vyjádřil ve svém dopise ze dne 11. listopadu 2016 předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi znepokojení nad tím, že předchozí návrhy i tento návrh nebyly předloženy k řádnému projednání a diskusi s veřejností, zejména se zástupci podnikatelů v silniční dopravě, jichž se návrh ministerstva dotýká především. Dopis zůstal bez odpovědi a nic se v dané záležitosti ve vztahu k veřejnosti nezměnilo. Je třeba, aby rozhodnutí o případném rozšíření mýta na další komunikace bylo učiněno racionálně a s ohledem na místní, zejména malé a střední podnikatele. Návrh Ministerstva dopravy navíc ignoruje fakt, že posudek poradce – společnosti Deloitte jednoznačně označuje za optimální rozšíření o 474,1 km. Ministerstvo dopravy místo toho předložilo, údajně na základě požadavku koaličních expertů, vládě ČR ke schválení maximální variantu s rozsahem rozšíření mýta o cca 900 km. Pokud vláda ČR tento návrh schválí, volí vědomě dražší řešení, popírá deklarovanou neutralitu výběrového řízení, upřednostňuje satelitní systém a odepisuje tak dosud plně funkční zařízení, za které uživatelé zaplatili 8 miliard korun. Vláda ČR už vícekrát prokázala, že zájmy podnikatelů nejsou pro ni příliš podstatné a že dává přednost jiným zájmům a potřebám. Hospodářská komora důrazně nesouhlasí s tímto přístupem, vyzývá vládu k respektování doporučení společnosti Deloitte na rozšíření maximálně o 474,1 km, přičemž žádá od členů vlády odpovědná rozhodnutí, která nebudou zbytečně zatěžovat daňové poplatníky nadměrnými náklady, a rovněž nezvýší náklady výrobců, dopravců ani spotřebitelů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/