Velvyslanec Ruské federace přijat prezidentem HK ČR

11.04.2013

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR Kiseljev Sergey Borisovič byl dne 10. dubna 2013 přijat prezidentem Hospodářské komory České republiky Petrem Kuželem. Pracovního setkání se rovněž zúčastnil ředitel Obchodního zastupitelství Ruské federace v ČR Alexander Turov, vedoucí ekonomické skupiny a I. tajemník Velvyslanectví Ruské federace v ČR Igor S. Plaksin a v neposlední řadě viceprezident HK ČR Josef Cílek.

Prezident HK ČR v úvodu jednání ocenil velmi dobré obchodní vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací, ke kterým nepochybně přispívá spolupráce s velvyslanectvím Ruské federace v ČR.

Prezident Kužel velvyslance Kiseljeva informoval o spolupráci s obchodním radou a o zvyšujícím se propojení s Obchodní a průmyslovou komorou Ruské federace, kde je zásadním záměrem podpora českých i ruských firem s možností získání nových či rozšíření stávajících obchodních příležitostí. Řeč byla rovněž o nastavení nových perspektiv vzájemného byznysu s ohledem na skutečnost, že právě Rusko je Exportní strategií ČR definováno jako prioritní země. Za tímto účelem byla podepsána nová dohoda o spolupráci mezi HK ČR a Obchodní a průmyslovou komorou Ruské federace.

Hospodářská komora ČR prostřednictvím partnerské Komory v RF nabízí českým podnikatelům vyřízení důležitých certifikátů pro umisťování jejich výrobků na trh v RF a to v České republice. Vzhledem k velikosti teritoria a také faktu, že na území Česka pracují desítky ruských firem, spoluzaložila HK ČR Smíšenou rusko-českou obchodní komor,u se kterou úzce spolupracuje. HK ČR rovněž využívá svou dceřinou Komoru SNS k dalšímu rozšíření služeb do RF.

Prezident Kužel dále informoval pana velvyslance o projektu, který umožňuje nabídnout servis ruským investorům, kteří vstupují na Český či Evropský trh včetně obchodních firem. Jednání také řešilo závěry Mezivládní komise obou zemí, která naposledy zasedala v Tatarstánu, jehož prezident v následujících dnech navštíví Českou republiku.

Velvyslanec Ruska byl mimo jiné informován o faktu, který vyšel z průzkumu HK ČR, že české firmy, které mohou být dodavateli, subdodavateli dostavby JETE a jsou střední, malé nebo velké, spíše preferují dodavatele konsorcia MIR.1200 zejména proto, že mají pocit jistoty, že zakázka z velké části zůstane v České republice. Mají nasmlouvány kontrakty na jiné dodávky, a v mnohých případech již existují smlouvy o smlouvách budoucích, a jsou více informováni o možné případné budoucí spolupráci včetně toho, co by od nich bylo očekáváno vč. zapojení inženýrských, stavebních, dodavatelských, spouštěcích a v neposlední řadě údržbových prací.

Závěrem setkání mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR Kiseljev Sergey Borisovič ocenil dlouhodobou spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, které si velice váží.

  

 

  

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/