Ve Zlíně se uskutečnila již třetí Krajská exportní konference, kterou již tradičně pořádá HK ČR ve spolupráci s MZV ČR

13.04.2016

I třetí ze série krajských exportních konferencí, která se tentokrát uskutečnila ve Zlíně, zaznamenala výrazný zájem podnikatelů z kraje. Zájemců o export především z řad malých a středních podniků dorazilo více než tři desítky. Konference primárně určené právě na podporu exportních aktivit malých a středních firem v průběhu roku proběhnou ve všech krajích ČR. Akce pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, na projektu spolupracují i zástupci bankovního sektoru, pojišťovnictví a právních služeb.

 „Stává se již tradicí, že projekt Krajských exportních konferencí, které pořádáme s MZV, slaví u regionálních podnikatelů úspěch. Těší mě, že jich do Zlína dorazily opět minimálně tři desítky. Na konferencích se nám daří držet velice zajímavý interaktivní formát, o kterém si troufnu říci, že zástupcům firem z regionu opravdu prakticky nastíní cestu a možnosti, jak zahájit či prohloubit svou exportní aktivitu,“ uvedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. O konkrétních službách a nástrojích ekonomické diplomacie podnikatele informoval náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek. „Ministerstvo zahraničních věcí ČR je v podpoře českých exportérů velice aktivní, aktuálně posilujeme zahraniční zastoupení v mimoevropských trzích s cílem usnadnit českým podnikatelům přístup do těchto teritorií. Zároveň jsme s HK ČR a dalšími partnery zpracovali Mapu globálních oborových příležitostí – pro exportéra je to vlastně první krok, pomocí kterého jednoduše zjistí, zda existuje potenciál pro vývoz jeho výrobku do konkrétní země,“ uvedl Stašek. Kromě zástupců HK ČR a MZV ČR na akci vystoupili i další zástupci partnerských bank a pojišťoven, které poskytují exportérům nezbytné služby při jejich exportních aktivitách – EGAP, ČEB, KUPEG a ČSOB. „Necílíme jen na velké exportéry, neméně intenzivně se zaměřujeme na podporu malých a středních podniků, cílem je nejen poskytnout finanční služby či záruky, ale také pomoci minimalizovat rizika spojená s exportem do konkrétního teritoria,“ informovala například Dagmar Dvořáková, expertka ČSOB na exportní financování. Právní aspekty spojené s úspěšným exportem firem do zahraničí přiblížila i zástupkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR Marie Moravcová. Předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a členka představenstva HK ČR Ivona Huňková podnikatele informovala o aktivitách Kontaktního centra pro východní trhy, které funguje v rámci služeb krajské komory.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/