Ve SFDI je nutné nalézt finance na opravu silnic druhých a třetích tříd

19.08.2015

HK ČR zaznamenala diskusi o navýšení prostředků směřujících do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a oceňujeme, že došlo po jednání ministrů Ťoka a Babiše alespoň k částečnému snížení propadu finančních prostředků pro SFDI oproti loňskému roku. Nicméně, z pozice zástupce českých podnikatelů považujeme zlepšování kvality dopravní infrastruktury u silnic druhé a třetí třídy za stejně důležité, jako u dálnic či silnic první třídy. S krajskými komunikacemi se však v rozpočtu SFDI na rok 2016 i přes přísun peněz nepočítá. HK ČR proto apeluje na to, aby vláda našla finance pro kraje, které by tak mohly pokračovat v investičních aktivitách, jež započaly v letošním roce, kdy jim ze SFDI bylo poskytnuto 4,4 miliardy korun.

HK ČR požaduje hledání účinnějšího a více propracovaného systému financování dopravní infrastruktury jako celku, a tedy i nalezení stabilního řešení financování krajských komunikací. Jako nejschůdnější varianta se nabízí přehodnocení rozpočtového určení dálničních poplatků, silniční daně, mýtného i spotřební daně z minerálních olejů právě ve prospěch územních samospráv, odpovědných za komunikace druhé a třetí třídy.

HK ČR má proto porozumění pro postoj jednotlivých hejtmanů, kteří budou o navýšení financí jednat se zástupci vládní koalice na příštím zasedání vlády. Zástupci krajských tripartit už v červnu vládu vyzvali, aby v navrženém rozpočtu našla pro příští rok pět miliard korun.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/