V návrhu na jmenování nových členů Rady Akreditačního úřadu chybí zástupci z praxe

28.06.2016

Ačkoliv nový zákon ukládá ministryni školství zohlednit při nominaci nových členů Rady Akreditačního úřadu, který kontroluje a řídí kvalitu vysokoškolského vzdělání v ČR, návrhy profesních organizací, nestalo se tak. V návrhu na nominace, který dnes projedná vláda, je zastoupen pouze jeden odborník z praxe.

Vzhledem k tomu, že Akreditační úřad bude hrát patrně poměrně významnou roli pro kontrolu a řízení kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR, HK ČR považuje jeho personální obsazení za klíčové. V návrhu na obsazení kontrolních pozic v úřadu však významným způsobem absentuje zastoupení odborníků z praxe, kteří mají být dle zákona navrhování českými profesními organizacemi.

Jejich zastoupení by mělo dle názoru HK ČR zajistit důraz na sepjetí vzdělávání s praxí a výchovu absolventů vysokých škol tak, aby odpovídali profilově potřebám trhu práce. Právě zástupci profesních komor jsou totiž v nejtěsnějším kontaktu s potencionálními zaměstnavateli českých vysokoškolských studentů, a tudíž patří k nejvíce kompetentním osobám pro ovlivňování směru, jakým by se mělo české vysoké školství ubírat.

/jak-na-