Ústecká Hospodářská komora je pro prolomení limitů

19.10.2015

Podpora podnikání je hlavní úlohou, kterou je potřeba řešit při boji s nezaměstnaností, která je v Ústeckém kraji nejvyšší v ČR. S plánovaným neprolomením nebo jen částečným prolomením limitů těžby hnědého uhlí navíc dojde k dalšímu zvýšení počtu osob bez práce a utlumení navazující podnikatelské činnosti. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje je tedy pro variantu prolomení těžebních limitů i na dole ČSA. Pokud ale vláda prolomení limitů neumožní, je potřeba hledat jiné cesty, jak vznik nových pracovních míst podpořit a kompenzovat ušlé miliardové investice.

Krajská hospodářská komora proto stanovila několik prioritních oblastí, ve kterých může stát přispět k hospodářskému oživení regionu,“ říká předseda KHK ÚK František Jochman. Od vlády komora očekává zvýšení finanční alokace z fondů EU, které poplynou na hospodářský rozvoj kraje a zvýhodnění strukturálně postiženého kraje před jinými regiony ČR. Současně je nezbytné realizovat vládou navržené státní podpůrné programy na vznik nových pracovních míst, rekvalifikaci nezaměstnaných, podporu začínajícím podnikatelům, inovacím ve firmách a přilákání dalších investorů. Ústecký kraj se potýká s velkým množstvím neužívaných průmyslových areálů, které by se měly z vládního programu sanovat a připravit pro možné investory. „Bez státních prostředků není v silách kraje ani měst tyto brownfieldy připravit tak, aby byly pro podnikatele a investory využitelné,“ dodává Jochman.

Vedle přímých opatření pro rozvoj podnikání patří mezi priority komory také rychlá dostavba D8 a R7, která kraj propojí směrem na Prahu a německou dálniční síť.

Jsou to naše společné priority s vedením kraje, odbory i Hospodářskou a sociální radou. V regionální tripartitě jsme za jedno a věříme, že se vláda postaví k problémům čelem a navržená opatření zrealizuje,“ uzavírá Jochman.

/jak-na-