Úplný zákaz kouření v restauracích je přímým zásahem do principu svobody podnikání

08.12.2015

Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s podobou návrhu tzv. „protikuřáckého zákona“, který dnes projedná Poslanecká sněmovna. Zákon má totiž významný dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Stát by měl zasahovat proti negativním dopadům konzumace návykových látek, ale takové kroky musí být opodstatněné, promyšlené a předem analyticky zhodnocené.
„Úplný zákaz kouření v restauracích je přímým zásahem do principu svobody podnikání, protože majitelům gastronomických zařízení odnímá právo volby,“ vysvětluje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, která je členem HK ČR. Svoboda volby pro majitele restaurací znamená v konečném důsledku i svobodu volby pro hosta. Požadavky zákazníků formují poptávku, jíž se v podmínkách tržní ekonomiky zcela přirozeně přizpůsobuje i nabídka.
HK ČR dále nesouhlasí s přenášením odpovědnosti ze státu na podnikatele za kontrolu konzumace alkoholických nápojů a tabákových prostředků nezletilými.

/jak-na-