Unie kapitálových trhů: kde nejsou zdroje, není perspektiva

26.02.2015

Nedostatek investorů a vysoká míra závislosti podnikatelského sektoru na evropských bankách stojí za návrhem nové iniciativy Evropské komise „Unie kapitálových trhů“. Dopad návrhu na prohloubení kapitálových trhů v EU, na nabídku investičních produktů a investiční potřeby firem v ČR byl předmětem včerejší diskuse v Evropském domě v Praze za účasti renomovaných expertů z finanční oblasti a zástupců byznysu – Hospodářské komory České republiky (HK ČR)

Cílem Unie kapitálových trhů, která byla Evropskou komisí představena dne 18. února, je usnadnění přístupu k finančním nástrojům napříč celou EU, mobilizace investic soukromého sektoru v rámci Junckerova balíčku a lepší diverzifikace zdrojů financování.

Jak zmínil i pan místopředseda EK Katainen během svého úterního vystoupení na pražské VŠE, Junckerův Investiční plán pro Evropu je třeba vnímat v kontextu snah o vytvoření unie kapitálových trhů. Jde o to, že právě na těchto trzích by mohly zejména malé a střední podniky získat rozhodující zdroje pro svůj další růst. Jsem si jist, že životaschopná evropská ekonomika není možná bez perspektivy malých a středních podniků. A kde nejsou zdroje, tam není perspektiva,“ říká Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz HK ČR.

Návrh ve formě Zelené knihy Unie kapitálových trhů se zaměřuje i na deregulaci restriktivní legislativy ve vybraných členských státech, zajištění lepší informovanosti o finančních datech, harmonizaci auditu a insolvence, a v neposlední řadě na koordinaci daňových režimů a finančních produktů. Návrh věnuje rovněž zvláštní pozornost financování malých a středních podniků, které jsou příliš závislé na financování ze strany bankovního sektoru.

K tomu, jak budovat Unii kapitálových trhů či transparentní a standardizovanou sekuritizaci a revidovat směrnici o prospektu, se může široká veřejnost vyjádřit do 13. května. Výsledky konzultací poslouží Komisi pro zveřejnění Akčního plánu pro vytvoření Unie kapitálových trhů ve třetím čtvrtletí letošního roku.

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/