Uber či tradiční taxislužba? Zástupci odborné veřejnosti i praxe diskutovali na půdě HK ČR o sdílené ekonomice

26.07.2016

Bezmála čtyři hodiny dnes na půdě Hospodářské komory České republiky diskutovali zástupci státní správy, Evropské komise, zástupci firem Liftago či Uber a zástupci tradičních poskytovatelů taxislužby, dále i ekonomové či právní experti o vysoce aktuálním tématu sdílené ekonomiky.

„Fenomén sdílené ekonomiky vnímám jako přirozenou reakci na přeregulovanost některých odvětví na trhu, kdy si ekonomika jako živý organismus spontánně razí cestu novými oblastmi. Je logické, že firmy působící v oblasti sdílené ekonomiky v současnosti vykazují největší tempa růstu, zejména v segmentu tzv. start-upů. I proto jsme se rozhodli na půdě Hospodářské komory uspořádat dnešní seminář, je potřeba sledovat a aktivně pracovat s novými trendy,“ uvedl na dnešním setkání prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Debaty se dnes aktivně zúčastnil i státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. „V České republice se jedná o nový fenomén, kterému musíme nejprve ekonomicky porozumět. Důležité jsou dvě věci: nepřeregulovat podmínky pro tyto nové hráče tak, aby z našeho trhu neodešli do příhodnějších míst a podporovat nové byznys modely, které přináší pozitiva pro společnost, avšak zároveň zajišťují i ochranu spotřebitele. V příštích měsících budeme vytvářet právní analýzu ke sdílené ekonomice, abychom situaci podrobně zmonitorovali,“ uvedl Prouza. „Evropská komise zastává stanovisko tento nový fenomén neregulovat, spíše poskytnout styčné plochy, jak odpovědět na otázky týkající se přístupu na trh, odpovědnosti, práva a daňových pravidel,“ uvedl vedoucí zastoupení Evropské komise Jan Michal.

Ke kulatému stolu HK ČR na téma sdílené ekonomiky se dnes posadili i zástupci společností Uber, Liftago či třeba zástupci Asociace koncesionářů v taxislužbě. „Těší nás, že oblast inovativních obchodních modelů, s jakými přichází Uber, je schopna přilákat tak konstruktivní diskusi mezi politickými a podnikatelskými kruhy. Jsme vděčni Hospodářské komoře ČR za převzetí vedoucí role při organizování a usnadňování těchto diskusí. Vidíme, že věcná debata, která bere do úvahy svobodu volby zákazníka i podporu hospodářské soutěže, může vést ke konsenzu a vést diskusi právě v duchu doporučení Evropské komise pro oblast sdílené ekonomiky,“ uvedl například Mateusz Litewski, Public Policy Manager Uber pro střední a východní Evropu. Semináře se dále účastnili i zástupci Ministerstva průmyslu ČR, právní experti z AK Havel, Holásek & Partners či významní ekonomové.

HK ČR se zavázala v seminářích na téma sdílené ekonomiky v příštích měsících pokračovat.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/