Třetí kulatý stůl HK ČR k vysokorychlostní železniční dopravě v ČR proběhl ve znamení připravovaného analytického materiálu Ministerstva dopravy

08.11.2016

Hospodářská komora ČR uspořádala v pořadí již třetí kulatý stůl na téma programu vysokorychlostní železniční dopravy v ČR, zaštítěný prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým, za hojné účasti zástupců státní správy, odborníků z oblasti dopravy, experti HK ČR, ekonomové i zástupci soukromého sektoru. Ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy Luděk Sosna zde představil hlavní rysy připravovaného analytického dokumentu k vysokorychlostním železnicím, který má vyhodnotit příležitosti plynoucí ze zavedení tohoto systému v ČR při zohlednění jeho nákladů.

Účastníci kulatého stolu přivítali iniciativu ministerstva s tím, že se budou svými připomínkami a náměty podílet na dopracování dokumentu. Dokument má být předložen vládě ČR k projednání na přelomu roku 2016. Účastníci kulatého stolu zhodnotili průběh mezinárodní konference „Vysokorychlostní železnice ve střední Evropě“, organizované dne 27.10.2016 Asociací financování infrastruktury pro mobilitu pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Konstatovali, že konference představila celou řadu zajímavých zkušeností z provozu vysokorychlostní železnice v Evropě, Jižní Koreji a Japonsku, dále zde byly prezentovány názory na další postup přípravy tohoto strategického rozvojového záměru v ČR. Silně byla mimo jiné akcentována nezbytnost téměř absolutní spolehlivosti provozu budoucích vysokorychlostních vlaků bez jakýchkoliv zpoždění. To bude třeba řešit i v podmínkách ČR.

V diskusi bylo opět připomenuto málo funkční legislativní prostředí, které obecně nepřeje strategickým veřejným investicím. V důsledku toho se nedaří následovat vyspělé západoevropské země v kvalitě a rozsahu infrastruktury, podmiňující konkurenční schopnost země. Dopravní sekce HK ČR proto již navrhla vznik zákona, zaměřeného na urychlení a zpřehlednění přípravy takového typu strategických investic státu.

Na jednání kulatého stolu představil předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuel Šíp koncept možného propojení letecké a vysokorychlostní dopravy v ČR zejména ve vztahu k Letišti Václava Havla Praha. Jde o téma v přípravě vysokorychlostní železniční dopravy v ČR dlouhodobě opomíjené, přestože je to na evropské úrovni jedna z důležitých zásad zakotvených v Bílé knize dopravy z roku 2011. Jak Emanuel Šíp k tématu uvedl: „Zavedení tohoto propojení nebude jednoduché, protože se s ním dosud v našich železničních kruzích nepočítalo a ani jednání se zainteresovanými subjekty nebylo tímto směrem vedeno. Přitom napojení pražského letiště na vysokorychlostní síť může umožnit budoucím obyvatelům řady českých regionů přímý a snadný přístup na Letiště Václava Havla a významným způsobem posílit postavení celé země i Prahy v evropské dopravní konkurenci. Pražské letiště se tím může dostat na úroveň metropolitních letišť v Berlíně, Vídni nebo Varšavě, kde se takové napojení rovněž připravuje.“ 

/jak-na-