Tiskové prohlášení Asociace koncesionářů v taxislužbě ČR

19.09.2017 Miroslav Beneš

Asociace koncesionářů v taxislužbě prohlašuje, že není organizátorem akci, které se momentálně odehrávají v Praze. Naše organizace se od těchto akcí distancuje a uvádí, že celou dobu se snaží problematiku nelegálních dopravců řešit právní cestou a změnou příslušných zákonu.

Celou situaci ohledně současného dění monitorujeme, sledujeme a budeme se snažit celou věc vyřešit k uspokojení všech dotčených stran.

Rozhodně ale nemíníme zasahovat do jednání jiných organizací, i když s nimi nesouhlasíme. Plně totiž chápeme nastalou situaci, bezmoc a frustraci kolegu, která je dohnala k tomuto způsobu řešení. Vnímáme totiž, jak je profese řidiče taxi cíleně likvidována nelegálním provozováním této živnosti. A státní správa pouze přihlíží a nekoná.

Věříme, že zodpovědné orgány konečně pochopí, že je situace neúnosná a je třeba ji bezodkladně řešit.

Z naší strany zatím vyzýváme MHMP a MD, aby zahájily dialog vedoucí k uklidnění a vyřešení celé situace.

Za AKT ČR
Daniel Tarljovski
Předseda AKT ČR

Zdroj: https://www.akt-cr.cz/aktuality.php

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/