Tajemník HK ČR se setkal s viceprezidentem Srbské hospodářské komory

13.12.2013

U příležitosti 7. zasedání mezivládního Smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci se Srbskem se tajemník úřadu Hospodářské komory České republiky Marek Kupsa setkal v tomto týdnu s viceprezidentem Srbské hospodářské komory p. Mihailo Vesovićem. Obě komory dlouhodobě spolupracují zejména v oblasti implementace projektů na podporu bilaterálních kontaktů mezi českou a srbskou podnikatelskou komunitou.

V letošním roce byl v rámci rozvojové spolupráce realizován projekt Aid for Trade, jehož vyvrcholením byla kontaktní akce v Praze dne 6. listopadu 2013, kdy se 20 vybraných srbských firem setkalo se svými českými protějšky, a to v rámci diskuze o příležitostech obchodní kooperace. Tajemník úřadu HK ČR a viceprezident Srbské hospodářské komory se při svém jednání mj. dotkli infrastrukturních projektů, kde se aktuálně úspěšně angažuje řada českých firem, a investiční spolupráce. Vesović informoval Kupsu o srbské strategii podpory zahraničních investic, která se v příštím období bude koncentrovat na tzv. brownfieldy. Pro české podnikatele se nabízí účast v srbské privatizaci, náměty na případné projekty je možné předkládat do června příštího roku.

HK ČR v příštím týdnu vypravuje svou poslední doprovodnou podnikatelskou misi letošního roku, a to právě do Srbska. Podnikatelé v čele s HK ČR doprovodí místopředsedu vlády a ministra vnitra Martina Pecinu. V plánu je například podnikatelské fórum organizované dne 18. prosince 2013, které organizuje HK ČR ve spolupráci se Srbskou hospodářskou komorou, a to za zásadní účasti srbského premiéra a dalších představitelů srbské státní správy, a především srbských podnikatelů.

/jak-na-