Strategie Obchod pro všechny: Dveře na nové trhy?

09.12.2015

Nová strategie obchodní a investiční politiky EU akcentuje zlepšení přístupu evropských firem na třetí trhy, což ČR vítá jako exportně zaměřená ekonomika se snahou o diverzifikaci vývozu na trhy mimo Evropskou unii. V praxi to znamená větší důraz na sjednávání komplexních obchodních dohod s klíčovými partnery, ale i větší apel na ekonomickou diplomacii. České podniky od nové strategie očekávají sjednání nových dohod, a tedy odstranění obchodních překážek a především zamezení vzniku nových. To jsou závěry debaty, která se včera konala v Evropském domě v Praze.

Evropská komise zveřejnila v polovině října strategii „Obchod pro všechny“, která nastoluje směr obchodní politiky EU pro příštích pět let. Strategie se týká jak současných, tak budoucích jednání. Prioritou je dokončit současné kolo jednání WTO v Dohá, vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP), dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem a dohodu o investicích mezi EU a Čínou. „Nová strategie má zajistit odpovědnější obchodní politiku EU, která bude spočívat na třech klíčových zásadách – transparentnosti, efektivnosti obchodu a prosazování evropských hodnot, tj. především podpora udržitelného rozvoje, lidských práv a boj proti korupci,“ uvedla Alena Mastantuono z České podnikatelské reprezentace při EU.

Nová strategie se zabývá aktuálními tématy, jako je například digitální obchod a obchod se službami. Vedle mnohostranného obchodního systému také klade důraz na uzavírání bilaterálních obchodních dohod EU se třetími zeměmi. Vedle přístupu na trh lze jejich prostřednictvím čerpat i z dalších výhod, jako je zjednodušení celních procedur, snížení nákladů a zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví. „Česká republika spolu s dalšími členskými státy apelovala na Komisi, aby nová témata brala v potaz, proto vítá, že nyní na ně bude kladen větší důraz,“ říká Lucie Vondráčková z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Směr, kterým se má ubírat politika EU v příštích pěti letech, schvaluje i ředitel Zahraničního odboru Hospodářské komory ČR Jiří Hansl. Komise se v rámci strategie zaměří také na posílení ekonomické diplomacie a na posílení konzultací se sociálními partnery ohledně dopadů obchodní politiky na zaměstnanost. „Vítáme, že Evropská komise se v rámci nové obchodní politiky více zabývá ekonomickou diplomacií a že vyslyšela názor hospodářských komor i dalších podnikatelských asociací. Budeme dále apelovat na to, aby byly posilovány nástroje evropské ekonomické diplomacie, zejména zvýšení podpory akcí typu B2B, protože hledání a nacházení nových partnerů přímo souvisí s konkurenceschopností evropského byznysu,“ dodal Hansl.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/