Štiky českého byznysu letos počtrnácté

27.09.2017 Odbor vnější komunikace

Na slavnostním večeru v pražském Lobkowiczkém paláci budou v úterý 3. října počtrnácté letos předána ocenění Štiky českého byznysu. Jsou udělována na základě žebříčku, který založila a organizuje společnost Coface, a jeho základní charakteristikou je posuzování vybraných objektivních ekonomických kritérií. Odborným garantem soutěže je Hospodářská komora ČR.

Základ pro výpočet výkonnosti firmy tvoří INDEX 1000, což je součet pěti dílčích hledisek, mezi nimiž jsou dva různé ukazatele ziskovosti a dále indikátory likvidity, růstu obratu a zadluženosti. Každý z jednotlivých ukazatelů může nabývat maximální hodnoty 200 bodů, souhrnná hodnota indexu tedy může být maximálně 1 000 bodů. S ohledem na objektivitu jsou z hodnocení striktně vyloučeny firmy se specifickými formami podnikání, tedy například finanční společnosti, zbrojovky, firmy zabývající se distribucí pohonných hmot, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem.

Jedinečnost žebříčku spočívá vedle maximálně objektivních hodnotících hledisek ještě ve dvou parametrech. Roli nehraje velikost podniku, počet zaměstnanců, množství kapitálu ani obrat (po splnění vstupní podmínky na jeho výši 100 mil. – 10 mld. Kč). Stejnou šanci na úspěch tedy mají velké i malé firmy. Žebříček zároveň zohledňuje vývoj společnosti. Hodnocení reflektuje výkonnost za poslední tři roky. Loňské výsledky jsou přitom ohodnoceny koeficientem 0,43, zatímco tři roky staré výsledky mají koeficient pouze 0,23. Vyšší váha je tedy přikládána aktuální prosperitě firmy.

V každém kraji je nominováno deset firem, vyhlašují se tři nejlepší a ty se pak objeví na společném galavečeru, na němž je dekorován spolu s nimi také celorepublikový vítěz a držitel zvláštní ceny poroty.

Štiky českého byznysu představují hodnocení, které není založeno na pouhém porovnání statických kvantitativních ukazatelů, ale pracuje s dynamickou rovnováhou a také s takovými kvalitativními ukazateli, jako je platební schopnost a morálka.  To je důvodem, proč žebříček Štiky českého byznysu je považován za nejucelenější a nejobjektivnější hodnocení českých firem.

Společnost Coface je jedním z vedoucích světových poskytovatelů řešení v oblasti pojištění firemních pohledávek. Díky její výjimečné kompletnosti nabídky, zahrnující kreditní informace jako prevenci rizika nesplácení pohledávek, pojištění jako ochranu pohledávek a případné inkaso firemních pohledávek, pomáhají firmám rozvíjet jejich výrobní a obchodní aktivity bez obav.

Odbornými garanty žebříčku jsou prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a Petra Ringrose ze společnosti Access EU.

Pozvání na tuto akci jsem přijal nesmírně rád. Je mi velkou ctí ocenit schopné podnikatele a opět se osobně přesvědčit, kolik šikovných lidí v naší zemi máme. Jako Hospodářská komora ČR projekt Štiky českého byznysu velmi podporujeme, protože v očích veřejnosti zvedá prestiž podnikání a oceňuje poctivou práci podnikatelů a živnostníků, kteří jsou pilířem české ekonomiky,“ říká ke své účasti Vladimír Dlouhý.

Univerzita Karlova je historicky symbolem české vzdělanosti. Naší snahou je mimo jiné zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou, která přispěje k naplňování tzv. třetí role univerzity. Stále více si uvědomujeme potřebu posílit vazbu mezi univerzitou, veřejným a průmyslovým sektorem. Ačkoliv se nám daří situaci v posledních letech zlepšovat, věřím, že řada společností a firem si v portfoliu nabídky Univerzity Karlovy vhodnou příležitost ke spolupráci ještě najde. Naší prioritou je intenzivnější spolupráce v aplikovaném, ale i základním výzkumu s komerčními partnery, ale i veřejnou sférou, což povede k rychlejšímu vstupu inovativních řešení do praxe a zpětnou vazbou k vyšší podpoře výzkumu a vzdělávání ze strany aplikační sféry,“ říká rektor UK Tomáš Zima.

Generálním partnerem žebříčku je Komerční banka, hlavními partnery slavnostního večera jsou společnosti PwC, Emun Partners, Enterprise Investors, TESLA Mladá Vožice, ALO Diamonds, Physter Technology, OK Tours a ArtHouse Hejtmánek.

Galavečer v reprezentačních prostorách Lobkowiczkého paláce bude zahájen v úterý 3. října v 18 hodin, od 16.30 hodin je možnost prohlídek lobkowiczkých sbírek. V programu večera vystoupí mimo jiné Tomáš Klus a dívčí kvarteto Bohemian Symphony Orchestra Prague. Pořadatelem galavečera je mediální společnost C.O.T. media.

Historie žebříčku Štiky českého byznysu:

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růst. Cílem je nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem. Od roku 2017 převzala záštitu nad Štikami českého byznysu Hospodářská komora České republiky.