Stanovisko Hospodářské komory ČR ke krizi v řešení situace v OKD

25.04.2016

Hospodářská komora ČR analyzovala možné scénáře řešení krize v OKD a v souladu se stanoviskem Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje doporučuje vládě konsensuální dohodu rozhodujících dotčených stran na systémovém a koncepčním ukončení těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. Hospodářská komora ČR (HK ČR) proto vyzývá všechny dotčené strany ke spolupráci na dalších krocích směrem k dohodě o postupu restrukturalizace OKD.

Řešení kritické situace v OKD by mělo mít co nejmenší negativní dopad nejen na region a jeho obyvatele, ale i na stát, který by měl mít zájem na projektově řízeném, systémovém, ekonomicky a sociálně přijatelném dotěžení dostupné části uhelných zásob ve vybraných dolech OKD.

Dle HK ČR je vytváření tlaku na vládu hrozbami o ekologických škodách v případě řešení situace formou insolvence krajně neetické a nepřijatelné. Všechny zúčastněné strany musí usilovat o zachování bezpečnosti v hlubinných dolech i na povrhu, prověřit rizika a především se snažit o dohodu. I vzhledem k technicky náročným podmínkám důlního provozu a z toho vyplývajícím bezpečnostním a technickým rizikům, nelze řešení situace formou insolvence vůbec doporučit.

Insolvence společnosti OKD nebo NWR Holdings by znamenala velké a nepředvídatelné ohrožení pro celý region. Může přinést značné omezení možností státu ovlivnit jak budoucnost OKD, tak i sociálně-ekonomické dopady v regionu, neboť o vývoji budou rozhodovat výhradně věřitelé. Insolvenční řízení významným způsobem ohrozí velké množství subdodavatelů, kteří jsou věřiteli OKD a již nyní jsou ve většině případů existenčně ohroženi výrazným poklesem poskytovaných služeb a dodávek materiálu a zařízení.

Pro stát bude výhodnější přijatelnou formou podpořit udržení co největšího počtu stávajících pracovních míst v OKD a tím i v dalších firmách, než vyplácet sociální dávky nezaměstnaným, těžce a draze vytvářet nová pracovní místa a řešit další dramatické následky neřízeného pádu OKD. Postupný a státem řízený útlum umožní vytvoření dostatečného časového prostoru pro transformaci dodavatelských organizací dodávajících služby, výrobky a zařízení do OKD. Zároveň vznikne prostor pro vytvoření odpovídajícího počtu nových pracovních míst v MSK, i pro rekvalifikaci propuštěných pracovníků.

 

/jak-na-