Stanovisko HK ČR k problému možného zdražení elektrické energie

12.10.2010

Hospodářská komora České republiky vnímá problém možného zdražení elektrické energie v roce 2011 a v následujících letech jako velmi vážný, ohrožující podnikání v České republice. Současný vývoj související s připojováním zejména dalších fotovoltaických elektráren do distribuční sítě naznačuje, že zejména vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, které investorům umožňují jejich výstavbu, bude do konce letošního roku připojeno výkonově cca 1600 MWh. Pokud tento předpoklad bude dodržen, lze očekávat nárůst příspěvku na výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren ze současných 166 Kč/MWh na cca 520 Kč/MWh. Pokud by nebyla přijata účinná opatření jak tento cenový nárůst eliminovat v ceně elektřiny, mohlo by dojít k jejímu navýšení o více než 10%.

Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských svazů provedly analýzu dopadů možného navýšení ceny elektrické energie do konkurenceschopnosti firem a došly k názoru, že je možné připustit zdražení elektřiny maximálně o 5%.

Zástupci průmyslu a podnikatelé jsou velmi znepokojeni stavem, který může vážným způsobem ohrozit jejich podnikání, pokud uvedená situace nebude včas i legislativně řešena hrozí předpokládané navýšení ceny elektřiny se všemi dalšími dopady do podnikatelského prostředí, tak i pro obyvatelstvo a v neposlední řadě do státního rozpočtu.

  

Všichni zúčastnění si uvědomují, že Vláda ČR řeší tento problém jako zátěž minulosti. Hospodářská komora ČR očekává od Vlády ČR rychlé a razantní řešení vzniklé situace, a to tak, aby v roce 2011 a v následujících letech nedošlo k ohrožení podnikání v České republice.

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/