Spolupráce mezi ČR a SR úspěšně funguje i v oblasti podnikání

26.09.2016

Praha, 26. září 2016Nejen mezivládní spolupráce České a Slovenské republiky funguje na velice dobré úrovni. Dlouhodobě lze totiž považovat za velice konstruktivní i spolupráci v oblasti podnikání. Před více než rokem navíc došlo k obnovení zasedání Česko-slovenského smíšeného hospodářského výboru, a to z iniciativy Hospodářské komory České republiky a Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK).

První obnovené zasedání výboru se uskutečnilo v září 2015 paralelně s mezinárodní konferencí „Střední Morava, křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se každoročně koná v Luhačovicích. Podruhé se pak výbor setkal v březnu 2016 v Bratislavě. Česko-slovenský smíšený hospodářský výbor představuje platformu, která je iniciativním a poradním orgánem HK ČR a SOPK při jednání s vládami ČR a SR v otázkách odstraňování překážek ve vzájemném obchodě.„Dlouhodobým cílem výboru je umožnit přímou diskuzi mezi významnými podnikateli obou zemí a nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a řešení aktuálních výzev a problémů ve vzájemných vztazích,“ uvedl Dlouhý. Výbor se zabývá tématy jako jsou například posílení dopravní dostupnosti mezi ČR a SR, dále problematikou uplatňování tzv. německé minimální mzdy na zaměstnance českých a slovenských autodopravců, problematikou zavedení eura v ČR, společným postupem při prosazování připomínek k evropské legislativě, přeshraniční spoluprací malých a středních podniků či například organizací společných podnikatelských misí do vybraných zemí. Dopravní problematikou se zabýval i nedávný již VI. ročník konference v Luhačovicích, které se účastnili čelní představitelé HK ČR a diskutovali o stále aktuálním tématu dopravního propojení obou zemí. Zmíněné rozšíření dopravní infrastruktury přinese nejen mezistátní, ale především regionální přínos v rozvoji spolupráce ČR a SR a rovněž přínos v oblasti sektorového podnikání. 

 

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/