Společné tiskové prohlášení HK ČR, SP ČR a TS ČR k POZE

24.11.2015

Současnou situaci v energetice vzniklou zveřejněním Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, pokládáme za bezprecedentní, alarmující a neudržitelnou.

Překvapivé zastavení provozní podpory pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a většinu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie nejen že ohrožuje plnění evropských závazků České republiky v oblasti úspor energie a rozvoje využívání obnovitelných zdrojů, ale bude znamenat i značné hospodářské škody včetně ohrožení řady pracovních míst a zvýšení cen pro spotřebitele tepla. Narušení současných očekávání investorů dlouhodobě negativně ovlivní ochotu soukromého sektoru financovat potřebné investice v energetice a zásadně poškodí pracně budovanou pověst České republiky jako stabilní země s předvídatelným podnikatelským prostředím.

Vyzýváme proto zainteresované orgány státní správy, aby ve vzájemné spolupráci okamžitě podnikly všechny nezbytné kroky pro zachování provozní podpory v příštím roce a odvrácení výše uvedených škod a negativních dopadů. Jsme připraveni k tomuto úsilí maximálně přispět.
 

Ing. Vladimír Dlouhý
prezident
Hospodářská komora ČR
Ing. Jaroslav Hanák
prezident
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Mirek Topolánek
předseda výkonné rady
Teplárenské sdružení ČR

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/