Soutěž odborných prací učňů je vyhodnocena. Ukázala vzrůstající úroveň absolventů učebních oborů

21.06.2017 Odbor vnější komunikace

Právě byl vyhodnocen šestý ročník soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů. Soutěž vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Oproti minulému ročníku se zvýšil počet přihlášených prací ze 76 na 119. Autoři nejlepších prací převezmou na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR.

Do soutěže byly letos přihlášeny práce z deseti oborů: Kadeřník, Kuchař – číšník ve třech zaměřeních (Kuchař, Číšník, Pohostinství), Cukrář, Operátor skladování, Montér suchých stveb, Umělecký kovář a zámečník, Podkovář a zemědělský kovář a Umělecký keramik, který se letos v soutěži objevil poprvé.

„Samostatné odborné práce dávají žákům možnost ukázat, jak umí prakticky využít, co se během studia naučili. Přitom mohou uplatnit také své nápady a najít originální řešení zadaného úkolu. Podle toho se také práce v soutěži hodnotí,“ říká gestorka nové závěrečné zkoušky v Národním ústavu pro vzdělávání Dana Kočková.

Nejvíc žáků soutěžilo v oboru Kadeřník (27), následuje Kuchař – číšník pro pohostinství (21) a další gastronomické obory. Letos vzrostl počet prací i v oboru Operátor skladování (10).

I když se téma práce losuje, záleží na žácích, jaký bude jeho konkrétní obsah. Tak např. Jana Králíková ze SŠ gastronomické a hotelové Praha 4 (2. místo mezi kuchaři-číšníky, připravila narozeninovou hostinu v Tel Avivu v marockém stylu, Hana Grabková ze SŠ Společného stravování Ostrava – Hrabůvka (1. místo mezi kuchaři) připravila svatební menu podle středověkých receptur, Beáta Maliči ze SOU gastronomie Praha 10 (1. místo mezi číšníky) zase vymyslela práci Zásnuby v Šanghaji, kde dokonce použila čínštinu.

V uměleckých oborech má samostatná odborná práce podobu originálního výtvarného díla. Např. umělecký keramik Karel Stria z Masarykovy SŠ Letovice vytvořil plastiku Vlny (3. místo), která nyní výborně zdobí zahradu. Veronika Pavelková ze SŠ gastronomické Adolpha Kolpinga, Žďár nad Sázavou (3 místo mezi číšníky), napsala do své práce o hostině k promoci: „Snažila jsem se, aby menu bylo také tak výjimečné, jako zkouška sama.“

HODNOCENÍ SAMOSTATNÝCH ODBORNÝCH PRACÍ

Národní ústav pro vzdělávání, 7 a 14. 6. 2017
Složení hodnoticí komise:
Hospodářská komora ČR: Ing. Křepelka Miloš
Za NÚV: Hušáková Hana, Kočková Dana, Pyrochtová Renata, Nováčková Jana, Jezberová Romana, Franklová Zoja, Škrášková Petra, Stibůrek Michal, Vážná Blanka, Mrázek Martin, Zezulková Vladimíra, Nápravová Pavla.

VYHODNOCENÉ SOP:

Kadeřník – hodnoceno 27 prací – udělena 2 druhá místa
1. místo
Salajová Nela
SŠ oděvní a služeb Vizovice
2. místo
Urbancová Simona
SŠ oděvní a služeb Vizovice
2. místo
Štětinová Anna
SOU kadeřnické, Praha 8, Karlín
3. místo
Rábiková Denisa
SŠ Hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
Cukrář – hodnoceno 17 prací
1. místo
Skořepová Denisa
SOU Gastronomie Praha 10
2. místo
Uttendorfská Tereza
SOŠ Znojmo
3. místo
Kolegarová Adéla
SŠ Brno
Operátor skladování – hodnoceno 10 prací
1. místo
Vítková Monika
SŠ Průmyslová a OA Uherský Brod
2. místo
Veselá Kristýna
SOŠ obchodu a služeb Olomouc
3. místo
Pařilová Eliška
SŠ Technická a automobilní Chomutov
Umělecký kovář a zámečník – hodnoceno 5 prací
1. místo
Hettler Jan
SŠ řemeslná Jaroměř
2. místo
Findejs Jan
SŠ řemeslná Jaroměř
3. místo
Šimková Michaela
SŠ řemeslná Jaroměř
Umělecký keramik – hodnoceny 3 práce – uděleno 1 první místo a 2 místa třetí
1. místo
Buriánková Kateřina
SŠ řemeslná Jaroměř
3. místo
Stria Karel
Masarykova SŠ Letovice
3. místo
Hartleifová Denisa
Masarykova SŠ Letovice
Kuchař – číšník/zaměření Pohostinství – hodnoceno 21 prací
1. místo
Handlová Petra
Střední odborné učiliště a SOŠ SČMSD Znojmo
2. místo
Králíková Jana
SŠ gastronomická a hotelová Praha 4
3. místo
Mikšovský Martin
SŠ gastronomická a hotelová Praha 4
Kuchař – číšník/zaměření Kuchař – hodnoceno 14 prací
1. místo
Grabková Hana
SŠ Společného stravování Ostrava – Hrabůvka
2. místo
Klein Tomáš
SOU gastronomie, Praha 10
3. místo
Novák Jakub
SŠ Brno
Kuchař – číšník/zaměření Číšník – hodnoceno 15 prací
1. místo
Maliči Beata
SOU gastronomie, Praha 10
2. místo
Hruška Tomáš
SŠ Průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště
3. místo
Pavelková Veronika
SŠ gastronomická Adolpha Kolpinga, Žďár nad Sázavou
Montér suchých staveb – hodnoceny 4 práce
1. místo
Beránek Filip
SŠ Technická Most
2. místo
Břínek Michal
SŠ polytechnická Brno
3. místo
Blažek Dan
SŠ polytechnická Brno
Podkovář a zemědělský kovář – hodnoceny 3 práce – udělena 2 druhá místa
1. místo
Tošovský Filip
SŠ řemeslná Jaroměř
2. místo
Hasch Zdeněk
SŠ řemeslná Jaroměř
2. místo
Cipra Viktor
SŠ řemeslná Jaroměř
/jak-na-