Semináře o možnostech financovaní projektů z evropských fondů

30.04.2007

Hospodářská komora ČR a Unie malých a středních podniků ČR zahájí v polovině března cyklus seminářů „Nové programovací období 2007 – 2013 z pohledu podnikatele“. Cyklus odstartuje 15. března 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy, do konce roku se pak semináře uskuteční ve všech krajských městech České republiky.

Semináře o možnostech financovaní projektů z evropských fondů pro malé a střední podniky

 

Hospodářská komora ČR a Unie malých a středních podniků ČR zahájí v polovině března cyklus seminářů  „Nové programovací období 2007 – 2013 z pohledu podnikatele“. Cyklus odstartuje 15. března 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy, do konce roku se pak semináře uskuteční ve všech krajských městech České republiky. Konference s kapacitou cca 100 účastníků jsou určeny především pro malé a střední podnikatele a představitelé profesních a zájmových organizací.

Účastníci seminářů budou seznámeni s možnostmi financování projektů z fondů Evropské unie s důrazem na předání praktických informací a využití zkušeností z dřívějších projektů. Vstupovat na nich budou zástupci státní správy i představitelé soukromých subjektů.

 

„Účastníci semináře získají rady, jak nejlépe postupovat při připravování žádosti a dozví se o změnách v poskytování dotací. Budou mít také možnost navázat kontakty jak s vystupujícími odborníky, tak s ostatními přítomnými zástupci firem a organizací,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

 

„Toto programovací období znamená pro naše firmy příležitost, která už se nemusí opakovat. Malé a střední podniky by se měly zaměřit především na rozvoj oblastí jako je vzdělávání, výzkum a vývoj. Prostředky pro ČR by měly být použity k dlouhodobému nastartování znalostní ekonomiky, inovace nemají být výsadou velkých firem,“ říká president Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

 

Význam malých a středních podniků v ČR neustále roste, přesto u nás tento sektor stále ještě nedosahuje evropského průměru tvorby HDP. Statistická šetření dokazují, že malé a střední firmy vytváří dlouhodobá a stabilní pracovní místa, jejich podíl na zaměstnanosti v ČR dosahuje 60 procent. Malé a střední firmy mají značný potenciál pro čerpání prostředků z evropských fondů, cyklus seminářů jim napomůže v řešení praktických otázek při přípravě projektů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/