Rok 2015: doba hojnosti v českém cestovním ruchu i maloobchodu

10.02.2016

Rok 2015 představoval období hojnosti pro cestovní ruch v České republice. Počet přenocování se podle vydaných výsledků ČSÚ zvýšil meziročně o 9,6 %, počet ubytovaných hostů o 10,2 % (v samotném posledním čtvrtletí roku pak o 7,4 %, resp. 6,6 %).

Komentář k cestovnímu ruchu:

„Je velmi příznivé, že za tímto souhrnným výsledkem se skrývá nárůst jak tuzemské (přírůstek o více než 13 %), tak i zahraniční návštěvnosti, která dosáhla více než sedmiprocentního meziročního růstu. Rostoucí poptávka po cestovním ruchu představovala jediný faktor, který byl schopen v loňském roce jistým způsobem rozčeřit jinak zcela nehybnou cenovou hladinu a zvýšit cenovou úroveň ubytování a stravování v podmínkách naprosto bezinflační ekonomiky. Oživení domácího turismu představuje velmi pádný důkaz zotavení ekonomické situace tuzemských domácností, jejich vyššího reálného příjmu, méně intenzivně vnímaného rizika a obav a celkově velmi příznivého spotřebitelského sentimentu, tak odlišného od situace před ještě dvěma lety. A slušný nárůst zahraniční návštěvnosti je potvrzením toho, že Česká republika je stále velmi žádanou a atraktivní turistickou destinací a že patrně i intenzivní marketingová kampaň na národní i regionální úrovni a významné investice do infrastruktury cestovního ruchu podpořené fondy EU v minulém programovacím období přinášejí své ovoce. Za velmi příznivý jev lze značit i fakt, že na onom přírůstku návštěvnosti se zdaleka nepodílela pouze Praha (která v absolutních číslech návštěvníků představuje stále 61,5 % celkové návštěvnosti České republiky), ale více či méně všechny ostatní regiony (všechny ostatní regiony vykázaly přírůstek návštěvnosti v roce 2015; všechny regiony vykázaly přírůstek návštěvnosti tuzemské a pouze u čtyř byl registrován pokles návštěvnosti zahraniční),“ komentoval Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

„Toto vše jsou pozitivní čísla, nicméně cestovní ruch má před sebou několik výzev, které jej mohou v následujících letech ovlivnit. Jednak je to budoucí vývoj kurzu koruny, dále nutná stabilizace podnikatelského prostředí, kde dochází k neustálým změnám například v oblasti legislativy, ale hlavně bezpečnostní situace, na které je cestovní ruch velmi závislý. Stále více čelíme nerovným podmínkám, ať již neférovým praktikám ze strany online distributorů služeb, šedé ekonomice, například prostřednictvím sdílené ekonomiky a mnoha dalším. To ovlivňuje nejen nerovné konkurenční prostředí, ale také brzdí rozvoj kvality služeb v cestovním ruchu,“ uvedl viceprezident pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR – Václav Stárek.

Jak bylo již výše konstatováno, v loňském roce došlo i k nárůstu zahraničních turistů, je však třeba upozornit na změny v jejich struktuře, například podíl hostů z Ruska i nadále klesal, a to o 37,4 %, byl však kompenzován vyšší návštěvností turistů z okolních, ale i vzdálenějších zemí. I nadále pokračuje nárůst zájmu turistů z asijských zemí. Čínských turistů se ubytovalo o 35,3 % více a obdobná situace byla i s hosty z Jižní Koreje, jejichž meziroční zvýšení počtu cest představovalo 31,8 %.

Komentář k maloobchodu:

„Právě aktivity spojené s cestovním ruchem (nákup pohonných hmot, ubytování, stravování, výdaje na volný čas a kulturu) se velmi zásadně promítly do celkových výsledků maloobchodu v České republice za rok 2015. Maloobchodní tržby vykázaly za celý rok meziroční nárůst o 5,9 % a tím zaznamenaly nejlepší výsledek tohoto segmentu od roku 2007. Představovaly současně potvrzení, že domácí spotřeba doznala po krizi svého plnokrevného oživení a přispěla výrazně k celkovému vynikajícímu výsledku české ekonomiky za rok 2015, jež je všeobecně očekáván (jehož předběžný odhad se dozvíme právě za týden). Dynamika vývoje maloobchodu byla patrná ve všech jeho tržních segmentech a příznivě jí nahrávala oživující se koupěschopnost, daná nulovou inflací i viditelným růstem nominálních příjmů. Vysokou, pro Českou republiku dlouhodobě až netypickou dynamiku maloobchodu jsme zaznamenali i v posledním měsíci (+6,7 %) a kvartále (+6,4 %) loňského roku,“ dodal poradce prezidenta HK ČR Petr Zahradník.

„V rámci maloobchodních tržeb jako už tradičně nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby a to o téměř 20 %. Zvýšení tržeb však vykázaly všechny sortimentní skupiny specializovaných nepotravinářských prodejen, ale i tržby za prodej potravin,“ doplnila prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR – Marta Nováková, která rovněž dodává, že „za ochotou spotřebitelů utrácet stojí vedle příznivějších cen i další faktory, jako všeobecný optimismus z dobrého výkonu ekonomiky, nízká míra nezaměstnanosti a vyhlídky na růst mezd v roce 2016“.