Reakce prezidenta HK ČR V. Dlouhého na dnešní TK Ministerstva financí

06.10.2016

KOMENTÁŘ PREZIDENTA HK ČR VLADIMÍRA DLOUHÉHO

Jsem potěšen, že se Ministerstvo financí inspirovalo myšlenkou jedné paušální daně, kterou Hospodářská komora České republiky představila na svém letošním celorepublikovém sněmu konaném na konci května v Olomouci.

Ambicí Hospodářské komory je zjednodušit život podnikatelům, proto mimo jiné navrhla, aby drobní podnikatelé měli k dispozici jednoduchý daňový nástroj, jak se vyrovnat se závazky vůči státu. Naše finální představa by mohla nahradit vyplňování tří různých formulářů, komunikaci s různými institucemi, jejich opakované kontroly anebo postupné odesílání peněz na různé účty pouze jednou paušální platbou finančnímu úřadu. Ten by pak částku přerozdělil mezi další instituce – tedy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. V praxi by živnostník jednou ročně poslal finančnímu úřadu zákonem danou pevnou částku. Konkrétní parametry by samozřejmě respektovaly dnešní úroveň odvodového zatížení drobných podnikatelů, zjednodušily by však systém placení, komunikace a kontroly ze strany státu.

Ideu Ministerstva financí vedenou snahou zatraktivnit dnes nepříliš populární možnost dojednat individuální paušální daň s finančním úřadem vnímáme jako vykročení správným směrem.

Hospodářská komora České republiky je připravena jednat o novém pojetí paušalizace se všemi relevantními hráči, vhodnou platformou bude kulatý stůl „Cesty ke zjednodušení odvodových povinností malých podnikatelů“, který organizuje Hospodářská komora ČR 26. října a v jehož rámci bude vedle státní správy diskutovat i akademická a soudcovská obec, zástupci daňových poradců a zejména představitelé politických stran, kteří si jsou vědomi důležitosti vytváření příznivých podmínek pro malé podnikatele.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/