Projekt HK ČR Podnikatelská Akademie vyškolí v Praze 650 podnikatelů

15.05.2007

Hospodářská komora uspěla v rámci programu JPD3 pro cíl regionu NUTS 2 hlavního města Prahy s projektem Podnikatelská Akademie pro personální řízení. Projekt se zaměřuje na rozvoj systému kvalitního, uznávaného a uplatnitelného vzdělávání v oblasti personálního řízení. Podnikatelská Akademie potrvá dva roky, získaný grant na realizaci projektu dosahuje téměř osmi milionů korun. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Hospodářská komora uspěla v rámci programu JPD3 pro cíl regionu NUTS 2 hlavního města Prahy s projektem Podnikatelská Akademie pro personální řízení. Projekt se zaměřuje na rozvoj systému kvalitního, uznávaného a uplatnitelného vzdělávání v oblasti personálního řízení. Podnikatelská Akademie potrvá dva roky, získaný grant na realizaci projektu dosahuje téměř osmi milionů korun. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Cílem projektu je vyškolení personalistů – laiků, kteří získají základy v problematice personálního řízení během své praxe ve firmách. „Oblast personalistiky je v malých a středních podnicích často vykonávána lidmi bez formálního personálního vzdělání, vykonávají ji většinou přímo majitelé a zaměstnavatelé,“ říká manažerka projektu Pavla Brtníková. Správný výběr zaměstnanců a personální politika firmy přitom podle ní hrají významnou roli v posilování konkurenceschopnosti firmy a jejím dalším rozvoji. Projekt se proto zaměřuje na sektor malých a středních firem, kterým umožní doplnit si informace o personálním řízení podniku. Druhou cílovou skupinou jsou profesní asociace a komory, prostřednictvím nichž bude projekt dále distribuovat informace správného řízení firem mezi další skupiny podnikatelů.

 

„Hospodářská komora se touto i dalšími aktivitami stále významněji podílí na vzdělávání, resp. celoživotním vzdělávání podnikatelů. Uvědomujeme si, že na podnikatele jsou kladeny značné požadavky na šíři spektra znalostí nutných k tomu, aby mohl vykonávat svoji profesi podnikatele. Ať už se jedná o oblast daní, znalost norem, předpisů a vyhlášek, ochranu spotřebitele či bezpečnost práce. Je přirozené, že menší subjekty nemají možnost zabývat se personalistikou nějak podrobněji, díky projektu jako je Podnikatelská Akademie, mohou ale zaměstnavatelé získat alespoň rámcové informace o tom, jak vést tým lidí, jakými kritérii se řídit při výběru nových pracovníků,“ říká Vladimír Šiška, tajemník úřadu Hospodářské komory ČR.

 

Projekt Podnikatelská Akademie má několik fází, v té první bude provedeno šetření mezi podnikateli a následná analýza výstupů, která poskytne informace o přístupu firem k otázce celoživotního vzdělávání a personálního řízení. Na základě těchto dat bude v rámci projektu vyvinuto devět vzdělávacích modulů pro jednotlivé oblasti personálního řízení.

 „Nyní jsme ve fázi příprav, samotné vzdělávání zaměstnavatelů bude probíhat v průběhu roku 2007. Vyškoleno by mělo být 650 posluchačů našich kurzů,“ vypočítává Brtníková. Součástí projektu je také vytvoření e – learningového portálu, kde budou všechny vzdělávací moduly projektu k dispozici účastníkům projektu. „Zřízeno bude také Centrum Podnikatelské akademie, kam budou moci posluchači přijít, dále se v oblasti personálního řízení vzdělávat a budou zde mít možnost prověřit si, jak jsou na tom se získanými znalostmi,“ říká manažerka projektu. Personálním pracovníkům zde budou zdarma poskytnuty modulární kurzy, které budou moci využít ve svých podnicích.

Podobný projekt Hospodářská komora již v současné době realizuje v Hradci Králové. Zde bylo úspěšně vyškoleno více než 100 posluchačů.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora