Prohlášení Hospodářské komory České republiky – Reakce HK ČR na mítink ČMKOS s názvem „Konec levné práce v ČR“

16.09.2015

Mzdy, zaměstnanecké benefity i počet nových pracovních míst v ČR rostou

Vedení ČMKOS pojalo svůj dnešní mítink jako apel na zaměstnance v ČR, že mají začít se systematickým tlakem na své zaměstnavatele, aby se s nimi začali dělit o své zisky, které jsou díky hospodářskému oživení údajně velké. Slušný zaměstnavatel se prý se svými zaměstnanci spravedlivě dělí a kdo to nedělá, slušný není. Doslova padlo, že kdo říká, že platy zvýšit nemůže, ten neříká pravdu. Hospodářská komora ČR, zastřešující zhruba 13 tisíc podniků a podnikatelů všech ekonomických segmentů i velikostí, se musí vůči této rétorice ohradit.

Především musíme odmítnout tvrzení, že podnikatelská sféra nezvyšuje mzdy a že podnikatelé vyvádějí zisky do zahraničí. Mzdy a také finanční i nefinanční bonusy zaměstnanců rostou, stačí se podívat na statistiky ČSÚ a růst mezd potvrdil i průzkum mezi našimi členy. Odbory zcela pomíjejí, že podniky investují do vytváření nových pracovních míst – zaměstnanost ve 2. čtvrtletí 2015 poprvé v novodobé historii ČR přesáhla 70 % a 5procentní míra nezaměstnanosti z nás udělala 2.nejúspěšnějsí zemi EU, po Německu. Investují do nových technologií, vývoje nových produktů a otvírání nových trhů. To všechno jsou faktory, na nichž závisí prosperita podniků a tudíž i mzdy. A v neposlední řadě nelze opomíjet ani stále rostoucí zaměstnanecké benefity.

Pár čísel: Mzdy v posledních 10 letech podle ČSÚ reálně rostly o 17 %, nikoliv o 7 % jak prezentuje předseda ČMKOS Josef Středula. Mzdy rostou i letos, Průměrná mzda v ČR ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla o 875 Kč. Největší růst zaznamenala veřejná správa a obrana (+ 1 518 Kč na 28 694 Kč). Ve zpracovatelském průmyslu, který je hlavním tahounem české ekonomiky (zaměstnává 1 093 tis. zaměstnanců), vzrostla průměrná mzda meziročně o 942 Kč na 26 648 Kč (+ 3,7 %). Pozoruhodný je nárůst ve stavebnictví, kde průměrná mzda vzrostla o 1 144 Kč na 23 673 Kč (+ 5,1 %) při současném poklesu počtu zaměstnanců, avšak výrazném zvýšení počtu přesčasových hodin. Velkoobchod a maloobchod zaznamenal nárůst o 902 Kč na 24 382 Kč.

Zvyšování mezd potvrdila i anketa mezi členy HK ČR, která se uskutečnila letos v srpnu. Podle ní 52 % podniků od začátku letošního roku zvýšilo mzdy, u 22 % podniků došlo ke zvýšení o 3 až 5 procent a další růst podniky plánují.

Růst mezd nesmí být odtržen od ekonomické reality. Obecně platným měřítkem mzdových možností podniků je především vývoj produktivity práce. V této souvislosti je nutné připomenout, že za poslední dekádu se produktivita práce zvýšila o 14,7 % a že mzdy tento růst mírně předhonily, tj. byly financovány de facto na dluh. Ještě je třeba zdůraznit, že mzdy není možné zvyšovat plošně ani z hlediska regionů, ani z hlediska ekonomiky jako celku. Situace jednotlivých sektorů ekonomiky je rozdílná stejně jako situace jednotlivých regionů ČR. Zamítnout je třeba také dnes zopakovanou představu odborových vůdců o tom, že výše mzdy by neměla odrážet poptávku po jednotlivých profesích. Mzdové rovnostářství by bylo návratem k nedostatkové centrálně plánované ekonomice.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/