Prohlášení EUROCHAMBERS ve prospěch pevného vnitřního trhu bez národních bariér

26.09.2016

S ohledem na řadu krizí, kterým Evropská unie v současné době čelí, je nutné, aby její vnitřní trh byl silný a pevný.  Občané, ať už jako spotřebitelé, podnikatelé nebo zaměstnanci musí vnímat atraktivnost vnitřního trhu a využívat jeho čtyř svobod. Podnikům, jako motoru ekonomického růstu a tvorby pracovních míst, musí být umožněno využít plný potenciál vnitřního trhu. Svobodná a spravedlivá hospodářská soutěž, je jedním z hlavních principů vnitřního trhu mající zásadní význam pro zdravou ekonomiku a musí být proto zajištěna. Každá nefunkčnost vnitřního trhu nebo nedůvěra v něj bude podkopávat Evropskou unii.

 V návaznosti na britské referendum je třeba zabránit dalšímu rozkolu mezi členy EU. Evropská unie je založena na solidaritě a jednotě. Ochranářská vnitrostátní opatření a rozdílné zacházení se členy EU mohou zvýšit antipatii k projektu EU a způsobit dominový jev. EUROCHAMBRES odmítá vytváření národních bariér na vnitřním trhu a v tomto ohledu vítá rozhodnutí Evropské komise podniknout právní kroky proti zemím, které přijímají protekcionistická opatření ve jménu místní privilegované sociální ochrany. Sdílíme plně hodnocení Komise, že uplatnění minimální mzdy na některé mezinárodní přepravní operace, které mají pouze okrajový dopad na území hostitelského členského státu, nemůže být opodstatněné a vytváří nepřiměřené administrativní překážky. Očekáváme proto rozumné a rychlé rozhodnutí Evropské komise o porušování evropského práva zahájené v této oblasti, které by mělo pozitivní dopad na volný pohyb zboží a služeb.Ve společném prohlášení zveřejněném v červnu 2015, 14 národních komor obchodu a průmyslu Evropy vyjádřilo své zklamání s uplatněním německého zákona o minimálních mzdách na služby poskytované členskými státy EU i státy, které nejsou členy EU v Německu[1]. Prohlášení zdůraznilo negativní dopad tohoto uplatnění na mezinárodní obchodní přepravu a varovalo, že německý zákon by mohl být jen začátkem a že uplatnění obdobných opatření dalšími členskými státy by paralyzovalo fungování vnitřního trhu. A skutečně následoval francouzský zákon „Loi Macron“, který přináší ještě větší administrativní zátěž a zvyšuje náklady dopravních společností, zejména malých a středních podniků z jiných členských států podnikajících ve Francii. To nevyhnutelně vytváří další překážky bránící volnému pohybu služeb, zboží a pracovníků, který je výslovně zaručen evropskými smlouvami. Při respektování požadavků na zajištění sociální ochrany pracovníků, EUROCHAMBRES vyzývá členské státy a Evropskou komisi k posílení a prohloubení vnitřního trhu jako základního kamene evropské integrace založeném na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu a odstranění všech překážek, které brání jeho správnému fungování. [2] Toto prohlášení dále poslouží při jednáních s kompetentními osobami z institucí Evropské unie.


[1] Hospodářská komora České republiky, Maďarská komora obchodu a průmyslu, Polská obchodní komora,Slovenská komora obchodu a průmyslu, Federace belgických komor, Bulharská  komora obchodu a průmyslu,Komora Bosny a Hercegoviny pro zahraniční obchod, Chorvatská hospodářská komora, Irské komory, SdruženíLitevských  komor obchodu, průmyslu a řemesel, Slovinská obchodní a průmyslová komora průmyslu, Komora obchodu a průmyslu Srbska, Řecká obchodní komora a Lotyšské komory[2] Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) a Francouzské obchodní a průmyslové komory nepodporují toto prohlášení.

/jak-na-