Příprava státního rozpočtu na rok 2017: Namísto splácení dluhů se i v období konjunktury zvyšují počty úředníků

22.06.2016

Ministerstvo financí k dnešní diskuzi o státním rozpočtu na rok 2017 připravilo návrh počítající se schodkem 48,5 miliard Kč a vláda tlačí dokonce na schodek 60miliardový. Podle HK ČR je chyba, že v době hospodářského růstu návrh státního rozpočtu počítá např. se zvyšováním počtu státních úředníků místo toho, aby se řešilo splacení státního dluhu nebo aspoň sestavení vyrovnaného rozpočtu.

 „Kdy jindy než v podmínkách konjunktury by měla vláda vést fiskální politiku, která by byla zodpovědná vůči budoucím generacím a nevytěsňovala soukromé investice?“ ptá se prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle něhož je chybou, že stát zatím neprovedl prověrku hospodaření státu zaměřenou především na mandatorní a kvazimandatorní výdaje, která by umožnila zastavit jejich soustavný růst. Vláda tak podle HK ČR promarňuje jedinečnou možnost přijímat opatření k větší konkurenceschopnosti českých podnikatelů, a tedy i tuzemské ekonomiky jako celku. Namísto toho má jen v letošním roce dojít k meziročnímu boomu míst ve státní správě o 11 846 na celkem 433 120 úředníků a další jejich růst má pokračovat. Přitom stovky státních zaměstnanců budou mít na starost jen regulaci podnikatelské sféry. „Vzhledem ke složité geopolitické a mezinárodní bezpečnostní situaci respektujeme například záměr státu posílit Armádu ČR. O to méně ale tolerujeme nárůsty státních zaměstnanců v souvislosti se zvýšenou regulací podnikatelského sektoru. Není především jasné, proč rozšiřování, respektive zvyšování kompetencí nějakého orgánu musí tradičně v ČR vést k vyššímu počtu úředník a proč stát není schopen efektivnější reorganizace agendy úředníků stávajících,“ upozorňuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle něhož stát má být štíhlý a efektivní. S tisícovkami nových státních zaměstnanců nebývale porostou i náklady, k jejichž pokrytí stát bude muset vybrat více peněz do státní kasy od podnikatelů a zaměstnanců ze soukromé sféry. Jen v roce 2015 dosáhl podle údajů Závěrečného účtu průměrný měsíční hrubý plat ve finanční správě 28 754 Kč a v celní správě dokonce 34 085 Kč. To jsou miliardy korun ročně jen na mzdových výdajích, které bude muset podnikatelský sektor pokrýt.

/jak-na-