Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý předal Merkurovy medaile za rozvoj zahraničně-obchodní spolupráce

02.11.2016

Hospodářská komora České republiky dnes večer oslavila další úspěšný rok v oblasti realizace zahraničních podnikatelských misí. Druhý ročník již tradičního galavečera s názvem Roztáčíme kola českého exportu, který se tentokrát uskutečnil v prostorách Velké jídelny na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, je oslavou úspěšné realizace 20 podnikatelských misí do 23 zemí světa, které se v letošním roce podařilo uskutečnit.

„Tímto galavečerem děkujeme coby zástupci nejširší podnikatelské veřejnosti nejvýznamnějším českým exportérům za jejich ochotu objevovat a otevírat nová zahraniční teritoria. Náš velký dík chceme touto cestou stejně tak vyjádřit i ústavním činitelům a dalším vrcholným představitelům státní správy za to, že naše mise pravidelně a velmi úspěšně vedou, ale i jednotlivým zaměstnancům úřadů, bez kterých bychom naše cesty mnohdy realizovali jen velmi obtížně,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Merkurovu medaili Hospodářské komory ČR obdrželi z rukou prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého a předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha nejvstřícnější úředník státní správy za dlouhodobou podporu a spolupráci při organizaci podnikatelských misí, dále také nejvěrnější účastník podnikatelských misí s největším počtem účastí a ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) obdržela ocenění také společnost s nejpřínosnějším exportním příběhem.

Akce se konala s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR i za účasti náměstka pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR Martina Tlapy a náměstka pro řízení sekce provozně-ekonomické Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslava Staška.

Merkurovu medaili pro nejvěrnějšího účastníka podnikatelských misí HK ČR získal jednatel a majitel firmy Dr. Müller Pharma, s.r.o. Vladimír Müller.

Merkurovu medaili za aktivní spolupráci a podporu při přípravě podnikatelských misí obdržel nejvstřícnější úředník: Marek Svoboda, pověřen řízením OED, MZV

Ocenění za nejpřínosnější exportní příběh, který uděluje HK ČR ve spolupráci s EGAP, získávala společnost WALMARK, a.s., cenu převzal z rukou náměstka generálního ředitele EGAP Davida Havlíčka ředitel exportu společnosti Daniel Danyś.

/jak-na-