Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý navštívil Řež

01.11.2016

Cílem návštěvy prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého bylo seznámení s projekty, které řeší společnosti ÚJV Řež (bývalý Ústav jaderného výzkumu Řež) a Centrum výzkumu Řež (člen Skupiny ÚJV). „Udržení jaderné energetiky a výstavba nových jaderných bloků nás zajímá, protože je to oblast, která má přímou návaznost na české podnikatele a české podnikatelské klima,“ řekl Dlouhý, a pokračoval: „Jaderná energetika má v budoucím rozvoji lidstva své místo, ať už co se týče z hlediska stability, konkurenceschopnosti i ekologie.“

Více než šedesátiletou historii jaderného výzkumu v Řeži a především současné tuzemské i zahraniční projekty představil zástupcům Hospodářské komory Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a. s. Aktuální zakázky zahrnují jak služby pro již provozovaná energetická zařízení (jejich bezpečnost a spolehlivost, systémy provozních kontrol, zvyšování efektivity provozu), tak i podporu pro investory i státní orgány u plánovaných elektráren a tepláren. Nedílnou součástí služeb společnosti v oblasti jádra je také likvidace radioaktivních odpadů nebo expertní práce pro přípravu hlubinného úložiště. Karel Křížek připomněl, že jedna z dnešních divizí ENERGOPROJEKT PRAHA zanechala v historii stopu, kterou najdeme na všech plánech jaderných elektráren na území bývalého Československa i řady dalších energetických staveb v zahraničí. Vladimír Dlouhý se seznámil také s oblastí angažmá ÚJV Řež, která se netýká energetiky – s produkcí radiofarmaceutických diagnostických preparátů pro pozitronovou emisní tomografii, kterých je dnes ÚJV Řež největším producentem v Česku.

Kroky prezidenta HK ČR potom vedly na vybraná pracoviště Centra výzkumu Řež, především pak na pracoviště budovaná v rámci projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN). Projekt SUSEN, který byl schválen Evropskou komisí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, představuje posílení výzkumné infrastruktury v energetice České republiky a je významným impulsem k rozvoji znalostí a budování odborných týmů v oblasti energetických technologií. Jak upozornil Martin Ruščák, ředitel Centra výzkumu Řež, s.r.o., projekt SUSEN představuje novou výzvu pro jaderný výzkum v celé Střední Evropě. Jeho pracoviště naplňují podpůrný vědecko-výzkumný program pro novou generaci jaderných reaktorů, výzkum, vývoj a aplikaci pokročilých technologií a rovněž nové příležitosti pro vědecké pracovníky a studenty.

O tom se mohl Vladimír Dlouhý přesvědčit například na pracovišti experimentálního zařízení LOCA (Loss Of Coolant Accident), budovaného v rámci programu Strukturální a systémová diagnostika. Dále si prohlédl nejznámější objekt v Řeži: lehkovodní výzkumný jaderný reaktor LVR – 15, jeho nový digitalizovaný velín i vertikální kanály ve kterých jsou ozařovány například radiofarmaka, geologické vzorky, vysoce obohacený uran pro výrobu Mo99 a další. Závěr návštěvy prezidenta hospodářské komory Vladimíra Dlouhého patřil nejmladší stavbě v Řeži, moderním horkým komorám, určeným pro práci s ozářenými vzorky a materiály v rámci projektu SUSEN.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/