Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý jednal s hejtmanem Michalem Haškem

14.07.2014

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý dnes 14. července 2014 jednal s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Jednání, které se uskutečnilo v prostorách brněnského sídla krajského úřadu, se účastnil i předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy a viceprezident HK ČR Michal Štefl.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý zahájil svoji pondělní návštěvu jižní Moravy poklepáním základního kamene projektu Biology Park Brno. „V Brně a Jihomoravském kraji byl v této oblasti rozvoje inovačních center učiněn skutečně obrovský kus práce. Je to věc, kterou jako ekonom cítím jako velmi potřebnou. Velmi si také cením diskuse s hejtmanem Haškem, v rámci které jsme probrali nejen pozitiva, ale problémy, které trápí kraj,“ uvedl Vladimír Dlouhý. „Zhodnotili jsme společně naše silné stránky, ke kterým patří právě oblast rozvoje vědy, výzkumu a inovací, ale hovořili jsme i o slabých stránkách. Informoval jsem představitele Hospodářské komory ČR o aktuálním stavu budování dopravní infrastruktury v kraji. Tedy nejen o problému dobudování dálnice na Vídeň, ale také o dalších významných silničních stavbách: silnici I/53 na Znojmo, o spojení z Břeclavi a Hodonína na Zlínský kraj a tedy komunikaci I/55. Informoval jsem také o současném stavu silnice I/43 a nevyhnuli jsme se ani tématu přestavby železničního uzlu Brno. Shodli jsme se na tom, že kvalitní dopravní infrastruktura je nezbytná pro to, aby investoři na jižní Moravě mířili i do dalších částí kraje. Tedy nejenom do Brna a nejbližšího okolí, ale i do strukturálně postižených oblastí regionu – například na Hodonínsko, Znojemsko nebo na Břeclavsko,“ popsal jednání Michal Hašek.

Jak následně dodal, podrobně s Vladimírem Dlouhým diskutovali o problematice školství. „S panem prezidentem Dlouhým jsme se dohodli, že v průběhu měsíce září se na jižní Moravě sejdeme se všemi hejtmany České republiky, abychom zde jednali o velmi úzké spolupráci právě v podpoře a rozvoji technického a učňovského školství. Je to naprosto logické – Hospodářská komora totiž zastupuje podnikatele, kteří hledají potřebné pracovníky a umisťují je na pracovním trhu, a kraje mají zodpovědnost za přípravu mladých lidí v oblasti středního školství. Já věřím, že Asociace krajů ČR a Hospodářské komora v této oblasti mohou sehrát klíčovou roli,“ řekl hejtman Hašek. Jak dále konstatoval Michal Hašek, nevyhnuli se ani tématu falšování vína a souvisejících krocích kraje, hejtman také informoval zástupce Hospodářské komory ČR o posledních aktivitách Jihomoravského kraje ve sféře regionální ekonomické diplomacie, kterou vede jižní Morava a také další kraje.


  

Foto: KÚ JK

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/