Prezident HK ČR se setkal s podnikateli z Vysočiny

22.08.2014

Včera 21. srpna 2014 se za přítomnosti Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a Tomáše Vrbíka, pověřeného řízením úřadu HK ČR, uskutečnilo jednání představenstva Krajské hospodářské komory (KHK) Kraje Vysočina. Jaroslav Huňáček, předseda představenstva, úvodem přivítal významné hosty a vyjádřil potěšení, že našli cestu i na Vysočinu.

Prezident HK ČR ve své úvodní řeči zdůraznil velikou obměnu ve vedení komory po volebním sněmu a informoval o setkáních s ministry současné vlády. Komoře se daří především v oblasti podpory exportu. Představenstvo krajské komory kladně hodnotilo PR aktivity prezidenta HK ČR a tolik potřebné zviditelnění HK ČR v očích veřejnosti. Dále byla diskutována témata týkající se podnikání a rozvoje ekonomiky v ČR. Jako závažný problém vidí podnikatelé z Kraje Vysočina některá nešťastná ustanovení nového Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. Místopředsedkyně krajské komory Ludmila Dočkalová upozornila na problematiku výkladu Ministerstva spravedlnosti k souběhu funkcí a na možné dopady pro firmy, které tento problém neřeší. KHK Vysočina vyzvala prezidenta Dlouhého, aby se touto otázkou HK ČR zabývala.

Dalšími diskutovanymi tématy byly celní a finanční problematika, situace kolem jaderné elektrárny Dukovany, která je významným zaměstnavatelem v regionu a významným odběratelem pro mnoho tamních firem.

Členové představenstva KHK Kraje Vysočina se shodli, že setkání bylo pro obě zúčastněné strany velice přínosné a užitečné.


Foto: KHK Vysočina

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/